zaterdag, 12 december 2015 19:18

Retailvisie Houten 2015-2025

Met de Retailvisie 2015-2025 is een document opgesteld waarbij een heldere analyse heeft geleid tot duidelijke en soms scherpe keuzes.

Een toenemende gemiddelde leeftijd van de Houtense inwoners, het afnemen van de omzet per vierkante meter, de toename in online winkelen; het heeft er toe geleid dat het aantal meters winkelvloeroppervlakte te hoog is.

Dit zal in de toekomst alleen maar toenemen; de verwachting is dat de overcapaciteit van 11% nu naar 18% zal stijgen (gemiddeld in Nederland 30%). Als gevolg hiervan zullen er in de toekomst winkelpanden een nieuwe bestemming moeten krijgen zodat het aantal vierkante meters daalt. Hiertoe is een verplaatsing van winkels aan de rand van een centrum naar de kern nodig.

Houtenaren winkelen graag in de eigen woonplaats voor de dagelijkse boodschappen, funshoppen doet men in Utrecht of Nieuwegein. Op het Rond is daar te weinig samenhang, sfeer en diversiteit voor en teveel leegstand.

Het college stelt met de Retailvisie in de hand dat er voortgebouwd moet worden op de huidige situatie waarbij het beleid afgestemd moet worden op de toekomstige vraag van 45-60 jarigen en gezinnen. De Houtenaar staat immers centraal. Hierbij moet de gastvrijheid, bereikbaarheid en sfeer van de winkelcentra goed blijven of verbeterd worden. Dat de ondernemersvereniging van Het Rond zich goed kan vinden in de visie stemt de VVD tevreden; er is dan ook goed geluisterd naar de Houtens ondernemers. Dat is belangrijk aangezien ze voor veel werkgelegenheid en levendigheid zorgen in onze mooie gemeente.

In de visie maakt de gemeente duidelijk open te staan voor nieuwe concepten en wil daar ook eventuele regels voor oprekken. Deregulering wordt ook genoemd in het kader van terrassen en evenementen.

In de visie wordt verder duidelijk welke retail op welke plaats is toegestaan, bij nieuwe ontwikkelingen zal de gemeente zal haar regierol moeten gaan uitvoeren om te zorgen dat de Retail zich volgens de visie ontwikkeld.

In onderstaand document zijn de analyse, de retailvisie en de rol van de gemeente in een overzichtelijk schema terug te lezen.