zaterdag, 19 december 2015 08:52

Nieuwe stellingen voor on-line discussie Krommerijnstreek

Sinds 2 december kunnen inwoners van Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik reageren op een internetdiscussie over enkele thema’s die spelen in de Omgevingsvisie via http://www.krommerijn.losstadomland.nl/. Uit de reacties van deelnemers blijkt dat er behoefte is aan meer verdieping en nuancering. Daarom zijn er nieuwe stellingen op internet over de Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek toegevoegd. 

Discussieer mee. Dat kan nog tot 4 januari 2016.

Resultaten tot nu toe

Uit het stemgedrag en de discussies ontstaat een gevarieerd beeld. Het thema over duurzame energie leeft in de Kromme Rijnstreek het meeste. Het leidt tot soms zelfs heftige reacties. Een ander belangrijk thema is landbouw. Uit de discussie komt naar voren dat een innovatieve ondernemer meer ruimte mag krijgen.

Verdiepingsslag

Vanaf 23 december aanstaande staan op de website een aantal nieuwe polls. Deze stellingen gaan door op de resultaten van de eerdere polls en de gehouden discussies. Met deze verdiepingsslag hopen de gemeenten nog meer uit de internetdiscussie te halen.

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie komen de belangrijkste plannen en ambities voor de leefomgeving van de Kromme Rijnstreek te staan: waar komen welke activiteiten? Wat draagt bij aan een Kromme Rijnstreek met meer kwaliteit? En hoe wordt het aantrekkelijker om initiatieven die bijdragen aan die kwaliteit, in te dienen?
De gemeenten nodigen inwoners dus uit om (nogmaals) http://krommerijn.losstandomland.nl te bezoeken en te reageren op nieuwe polls of eerder gestarte discussies voort te zetten.