maandag, 28 december 2015 09:53

Een schoon en veilig Nieuwjaar!

Nieuwjaarsvegen Nieuwjaarsvegen

De gemeente Houten wil graag samen met u zorgen voor een gezellige en veilige jaarwisseling. Wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we met elkaar zorgen voor een schone en veilige straat op nieuwjaarsdag!

Opruimen vuurwerkafval
Ongelukken met vuurwerk ontstaan voor, tijdens maar ook ná Oud en Nieuw. Veel ongelukken gebeuren op nieuwjaarsdag en bij vele zijn kinderen betrokken. Zij proberen vuurwerk dat niet is afgegaan opnieuw af te steken, met alle gevolgen van dien. Help mee ongelukken te voorkomen!

Doe mee met Nieuwjaars vegen
Ruim het vuurwerkafval zoveel mogelijk gelijk op, zowel de vuurpijlen als het restpapier van vuurwerk. Wees wel alert op nog niet afgekoeld afval! Smeulend afval is vaak de oorzaak van brand in een kliko. Stop het vuurwerkafval afgekoeld in uw grijze container. Of verzamel het vuurwerkafval in een grote tas.

Inleveren vuurwerkafval is geld waard
Voor elke afvalzak gevuld met vuurwerkafval krijgt u een muntje ter waarde van € 0,50.

Inleveren muntjes
De muntjes zijn in te wisselen tot eind maart 2016 bij De Ronde Prins op Het Rond, The Readshop in Castellum en het Oude Dorp. Met deze muntjes krijgt u korting bij de aankoop van een product.

Sluiten van afvalbakken, textiel – en luiercontainers
De afvalbakken worden voor Oud en Nieuw afgesloten. Wij vragen u om deze week het afval in uw eigen kliko weg te gooien. Zet grof vuil alleen op afgesproken plaats en locatie buiten als u een afspraak heeft gemaakt (zie afvalkalender).
Meer info: www.houten.nl