donderdag, 04 februari 2016 15:47

Enquête over evenementen en gezond bewegen

De gemeente onderzoekt wat inwoners vinden van de evenementen die in Houten worden gehouden. Hiervoor is een enquête uitgezet onder de leden van het Burgerpanel.

 De vragen gaan onder andere over het aanbod aan evenementen en hoe vaak deze worden bezocht. Er zijn ook vragen over de locaties waar de evenementen worden gehouden en de spelregels die zouden moeten gelden om de overlast te beperken. De vragenlijst is verspreid onder de leden van het Burgerpanel en onder bewoners van Het Rond en omgeving.

Gezond bewegen

Het Burgerpanelonderzoek gaat niet alleen over evenementen, maar ook over gezond bewegen in de openbare ruimte. Inwoners wordt onder andere gevraagd naar hun ervaringen met het sportparcours op de Vijfwal. De gemeente betrekt de antwoorden bij het uitwerken van het plan voor een tweede sportparcours in Houten.

Watertappunten

De laatste vragen in het onderzoek gaan over de drie watertappunten die zijn aangelegd op plaatsen waar veel jongeren komen en waar gesport wordt. De gemeente wil het aantal plekken voor gratis drinkwater uitbreiden en is benieuwd naar het gebruik en de waardering van de bestaande tappunten.

De leden van het Burgerpanel kunnen de enquête tot en met 23 februari invullen.

Lid worden?

Sinds maart 2007 kent Houten een Burgerpanel. Dat is een groep van ruim 1.300 inwoners die via internet reageren op actuele onderwerpen. De reacties van het panel kunnen voor de gemeente aanleiding zijn om nieuw beleid te maken of bestaand beleid aan te passen.

Wilt u ook nog meedoen met het onderzoek naar evenementen en bewegen, en gemiddeld vier keer per jaar uw mening geven over Houtense kwesties? Meldt u dan aan als lid van het Burgerpanel. Zie www.houten.nl/burgerpanel.