zondag, 21 februari 2016 14:37

Evaluatie cultuurfonds Houten

De gemeente Houten is bezig met een evaluatie van het Cultuurfonds Houten. Dit fonds is in 2014 ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds om lokale culturele stichtingen en verenigingen te ondersteunen.

De gemeente heeft voor een periode van drie jaar 150.000 euro in het fonds gedoneerd. Eind 2016 loopt de overeenkomst af. Daarom start de gemeente Houten nu met een evaluatie onder gebruikers van het fonds en overige betrokkenen.

Digitale enquete

Een onderdeel van de evaluatie is een digitale enqute door de gemeente onder de (mogelijke) gebruikers van het Cultuurfonds. In deze enqute vragen we naar de ervaringen met het Cultuurfonds, of het goed werkt en of er nog verbeteringen mogelijk zijn. Deze enqute loopt tot begin maart. De gemeente hoopt op een hoge respons, zodat we een goed beeld krijgen van de huidige praktijk. Daarna volgt een verdiepend gesprek met vertegenwoordigers van een aantal culturele verenigingen. Culturele verenigingen en instellingen kunnen zich hiervoor aanmelden via de enqute. Uiteindelijk neemt de gemeente een besluit of en op welke manier we doorgaan met het Cultuurfonds Houten.

Cultuurfonds Houten

Vanwege de economische crisis heeft de gemeente in 2013 moeten bezuinigen op een groot aantal culturele instellingen. Met het instellen van dit fonds wil de gemeente het veelzijdige culturele leven van Houten stimuleren. De samenwerking tussen Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Houten in 2014 was uniek in Nederland. Inmiddels hebben ook andere gemeenten ervaring opgedaan met een dergelijk Cultuurfonds. Deze ervaringen en die van Houten betrekken we ook bij de evaluatie.