vrijdag, 11 maart 2016 07:42

De jeugdbieb in Schalkwijk mag blijven

Op maandag 29 februari hebben de vrijwilligers van de jeugdbibliotheek in Schalkwijk diverse fracties van oppositie en coalitie bezocht om toe te lichten waarom het belangrijk is dat de Jeugdbieb in Schalkwijk na 40 jaar behouden moet blijven.

Afgelopen maandag is de petitie aangeboden, aan burgemeester de Jong met 243 handtekeningen. De burgemeester grapte nog, dat er weinig petities worden aangeboden...en dan komen zij uit Schalkwijk! Daarna hebben de vrijwilligers een (kort) overleg gehad met Kees van Daalen, de betrokken wethouder. Afgelopen dinsdag 8 maart was de raadsvergadering, terug te zien op de site van de gemeente  (vanaf 1:33).

De bezuinigingen bij de organisatie Lek & IJssel zijn niét van de baan. Het merendeel van de fracties heeft zich uitgesproken vóor behoud van de Jeugdbieb in Schalkwijk! De wethouder heeft toegezegd zich in te spannen om i.s.m. met de bieb organisatie Lek en IJssel om een (goedkopere) plek te vinden.

De race is nog niet gelopen...in ieder geval zijn wij (nog) niet weggestreept en wegbezuinigd...

Team Jeugdbieb Schalkwijk.