zondag, 20 maart 2016 14:26

Nieuw fietspad verbindt Houten en Nieuwegein nóg beter

Wethouders Herman Geerdes (Houten) en Johan Gadella (Nieuwegein) nemen samen met José Mandersloot (manager Hajé de Linielanding) het nieuwe fietspad in gebruik. Wethouders Herman Geerdes (Houten) en Johan Gadella (Nieuwegein) nemen samen met José Mandersloot (manager Hajé de Linielanding) het nieuwe fietspad in gebruik.

Het nieuwe fietspad tussen Streektransferium De Linielanding in Nieuwegein en de Knoesterweg in Schalkwijk is een feit.

Met de aanleg van het fietspad is er een doorgaande fietsroute ontstaan tussen het Amsterdam Rijnkanaal/ Kanaaldijk en de Waalseweg. De Linielanding is met deze nieuwe verbinding een nóg aantrekkelijkere uitvalsbasis voor fiets- en wandeltochten in de regio en het Eiland van Schalkwijk. Wethouders Herman Geerdes (Houten) en Johan Gadella (Nieuwegein) en manager José Mandersloot (Hajé de Linielanding) hebben, uiteraard per fiets, het nieuwe fietspad geopend.

Met de aanleg van het fietspad bij de Linielanding is een ontbrekende schakel gerealiseerd in het fiets- en wandelroutenetwerk in de regio. Door dit nieuwe fietspad en de in 2015 gebouwde Nieuwe Heemsteedsebrug zijn Houten en Nieuwegein nu nóg beter verbonden.  

Genieten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
De samenwerking met verschillende partijen, waaronder de grondeigenaren (Rijkswaterstaat, HDSR), de Linielanding en de gemeenten Houten en Nieuwegein, heeft geresulteerd in de nieuwe fietsverbinding nabij de Linielanding. Hajé, de eigenaar van De Linielanding, onderhoudt dit fietspad de komende 10 jaar.

Het fietspad is aangelegd met geld uit het programma ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie Linieland’. Het is één van de activiteiten om een breed publiek te laten genieten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met bewoners, ondernemers en grondeigenaren worden stapsgewijs activiteiten en arrangementen ontwikkeld. Bijvoorbeeld VVV fiets- en wandelroutes die langs de forten en verdedigingswerken lopen. De routes zijn verkrijgbaar bij de VVV’s in de regio en bij Streektransferium de Linielanding.