donderdag, 24 maart 2016 15:11

Veelbelovende resultaten proef 4e kliko

Veelbelovende resultaten proef 4e klko Veelbelovende resultaten proef 4e klko

De resultaten van de proef met de 4e kliko in de wijken De Bermen en De Akkers zijn veelbelovend.

De hoeveelheid restafval is meer dan gehalveerd, de hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT-afval is met meer dan 40 % gestegen en er wordt bijna 3 keer zoveel PMD-afval ingezameld ten opzichte van de hoeveelheid plastic die voor de proef werd ingezameld.

Inwoners willen graag doorgaan met de proef, daarom is de proef nu verlengd tot het einde van het jaar. Een onderzoeksbureau is momenteel bezig om de resultaten te analyseren en brengt een rapport uit. Voor de zomervakantie wil  het gemeentebestuur beslissen hoe de afvalinzameling in Houten volgend jaar moet worden.