vrijdag, 11 januari 2013 09:53

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Rudi Boekhoven

Op donderdag 10 januari vond in het Wellantcollege de nieuwjaarsreceptie van gemeente Houten plaats. Hieronder vindt u de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Rudi Boekhoven. 

Burgemeester Boekhoven spreekt aanwezigen toeHouten  - 10 januari 2013 – Wellantcollege Houten

Beste aanwezigen, dames en heren, jongens en meisjes, Hartelijk welkom op deze Nieuwjaarsontmoeting die de gemeente jaarlijks voor jong en oud organiseert. Natuurlijk alle bekende relaties, maar ook de nieuwe inwoners van Houten: hartelijk welkom namens het college van burgemeester en wethouders ėn namens de gemeenteraad! Dit jaar is het motto ‘Houten ontmoet Wellant’ want we zijn hier te gast in het prachtige Wellantcollege. Een ‘groene’ VMBO en MBO school waar de leerlingen hun droom najagen, de wereld mooi maken, of met hun opleiding lekker geld willen gaan verdienen. En soms allemaal tegelijk. Ik vind het geweldig dat we hier mogen zijn met al die fantastische scholieren en docenten die deze bijeenkomst voor ons mogelijk maken. Zij verzorgen alle optredens en demonstraties, hapjes en drankjes en alle warmte en gezelligheid die u hier ervaart. Speciaal voor hen vraag ik daarom nu meteen al om een welgemeend applaus! Aangezien ik in Houten pas op 10 december als burgemeester aantrad, kunt u van mij geen uitgebreide terugblik op Houten 2012 verwachten. Dat past ook niet zo bij mijn persoon. Ik ben een mens die liever vooruit kijkt. En ook iemand die, zonder de realiteit uit het oog te verliezen, de zaken graag positief benadert. Mijn vraag is nooit of een glas half leeg of half vol is, mijn vraag is altijd: waar vinden we de kraan.  Altijd actief aan de slag om zaken positief te keren. Gelukkig ben ik niet de enige die zo denkt en handelt. In het onlangs door de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid uitgebrachte rapport ‘Vertrouwen in burgers’ blijkt dat veel Nederlanders op verrassende wijze betrokken en actief zijn in hun omgeving. Niet alleen op uitnodiging van de overheid maar ook en vooral op eigen initiatief. Het zijn mensen die zich met een onderwerp verbinden en anderen in hun enthousiasme meenemen.  Voor Houten denk ik dan aan verrassende voorbeelden als de hockeyvereniging die een grote rol speelde bij de totstandkoming van het sport- en werklandschap De Meerpaal, aan de handbalvereniging die samen met anderen een eigen sporthal wil realiseren en natuurlijk aan de duizenden vrijwilligers die zich in hun buurt of vereniging inzetten.
Ook vanavond zijn we getuige van een verrassende verbinding want de band  ‘No Decision’ die u bij binnenkomst  al hoorde spelen, is voortgekomen uit de eerste editie van het project ‘Ik wil in een band’ van ‘Van Houten&Co’ waardoor wij allen nu kunnen genieten van wat zij daar geleerd hebben.  Zulke mensen, dat wil zeggen: mensen die verrassende verbindingen kunnen maken,  heeft de samenleving nodig. Zeker in deze tijden van economische crisis en vergrijzing waarin de Nederlandse verzorgingsstaat onder druk staat. In Houten wonen gelukkig relatief veel jonge mensen die goed zijn opgeleid en die iets willen. De kiem daarvoor wordt gelegd op scholen als het Wellantcollege, College Heemlanden en VMBO Het Houtens en in de vervolgopleidingen in de regio. Jongeren leren er een vak maar ook hoe zij zelf letterlijk en figuurlijk zaken voor elkaar moeten krijgen. Dat is een enorm pluspunt waarvan wij allen zowel op korte als lange termijn profijt kunnen hebben. Want of we het nu hebben over onderwijs, zorg, kunst en cultuur, sport of veiligheid in de eigen buurt: inwoners die in staat en bereid zijn zelf zaken creatief op te pakken en invloed uit te oefenen, bepalen ook zelf wat er al dan niet in hun leefomgeving gebeurt.  Dat is van extra groot belang nu de gemeente financieel niet meer alles kan oppakken en keuzes moet maken. Uiteraard geldt hierbij dan wel dat ook de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en ruimte schept voor eigen initiatief en ondernemerschap. Ik moet zeggen: daarin zijn nog veel stappen te maken. Nu werpt de gemeente soms onnodig beperkingen op. In plaats van bepalend, zou de gemeente vaker ondersteunend en faciliterend naar buiten moeten treden. Want met een houding die gericht is op het scheppen van mogelijkheden en het ondersteunen van initiatieven van inwoners  komen we verder. Aan deze nieuwe rolopvatting van de gemeente moet zij zelf soms wat wennen. Maar ik kan u verzekeren, daaraan wordt hard gewerkt. Een andere niet-te-missen ontwikkeling is natuurlijk de informatietechnologie. Bijna iedereen  in Houten is aangesloten op en maakt (al dan niet via glasvezel) gebruik van internet. Via internet hebben we met behulp van zoekmachines zoals Google toegang tot oneindig veel informatie. Ook staan wij via sociale media voortdurend met elkaar in verbinding. Voor wie het nog niet wist: zelfs de gemeente twittert. Internet en de sociale media bieden enorme mogelijkheden om elkaar op te zoeken en informatie te delen. Ze kunnen ons helpen om samen allerlei zaken aan en op te pakken. Maar bij het gebruik van de moderne middelen -hoe handig ze ook zijn- wil ik zeker pleiten om ook de ‘ouderwetse’ manieren van contact maken niet te vergeten! Dat is: elkaar opzoeken, bij elkaar naar binnen lopen  en elkaar rechtstreeks (face-to-face) aankijken en spreken. Als echt ‘mensen-mens’ vind ik het belangrijk dat we daarvoor altijd tijd vrij blijven maken. Want ook daarvan worden de wereld en Houten weer een stukje mooier. Ik wens u een heel gelukkig en gezond 2013 toe!