dinsdag, 14 juni 2016 22:29

Drugsgebruik onder jongeren in Houten gedaald

Het drugsgebruik onder jongeren in Houten is flink gedaald tussen 2011 en 2015. In 2011 had 12% van de jongeren tussen de 13 en 17 jaar ooit cannabis (wiet) gebruikt, in 2015 is dit gedaald tot 6%.

Van dezelfde groep jongeren gaf in 2011 5% aan recent cannabis te hebben gebruikt. In 2015 is dit percentage gedaald tot 3%. Ook het gebruik van harddrugs door jongeren in Houten tussen de 13 en 17 jaar is gedaald: in 2011 gaf 3% aan ooit harddrugs te hebben gebruikt, in 2015 was dit nog maar 1%. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door de GGD regio Utrecht.

Extra onderzoek

Het onderzoek dat de GGDrU heeft uitgevoerd gaat vooral over de beleving van jongeren en andere sleutelfiguren. Er was daarom ook behoefte aan meer kwantitatief onderzoek. Het KWR Watercycle Rresearch Institute heeft in maart 2016 een week lang het rioolwater van Houten en 7 andere regiogemeenten onderzocht op drugsresten. Daaruit blijkt dat het gebruik van XTC en cocaïne in Houten over het algemeen vergelijkbaar is met de andere deelnemende gemeenten in de pilot maar lager dan in Utrecht. De resten voor XTC en cocaïne tonen vooral een hoog gebruik in het weekend aan. Het gebruik van speed is in Houten lager dan gemiddeld in de pilot gemeenten. Het gebruik van methamfetamine is in de gemeente Houten – net als in de andere deelnemende gemeenten – niet aangetroffen. Het gebruik van cannabis is in de gemeente Houten lager dan het gemiddelde gebruik in kleinere gemeenten en de grotere steden van Nederland. Het cannabis gebruik is wel vergelijkbaar met de overige deelnemers in de pilot. Op vrijdag en zaterdag wordt duidelijk minder cannabis gebruikt.

Risico’s

Cannabisgebruik van jongeren kent gezondheids- en sociale risico’s zoals slechte schoolprestaties, schulden en criminaliteit. De geïnterviewde sleutelfiguren vinden veelal dat exprimenteren met drugs bij de leeftijd hoort. Verder blijkt dat het verkrijgen van drugs in Houten – net als in de andere onderzochte gemeenten - zeer eenvoudig is. Veel jongeren en ouders weten niet voldoende over de risico’s van drugsgebruik.

Aanpak

Alhoewel het drugsgebruik onder jongeren is gedaald, zijn er toch bepaalde risicogroepen waar aandacht voor nodig is. Bij de aanpak van drugsgebruik onder jongeren zijn veel partijen betrokken. Samen met die partijen gaat de gemeente Houten een plan van aanpak opstellen. De nadruk zal hierbij vooral liggen op preventie en goede informatievoorziening.