maandag, 20 juni 2016 16:45

Ontwerp Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder

Onlangs tekende minister Schultz van Haegen het Ontwerp Tracébesluit (OTB) voor de aanpak van het traject Houten – Hooipolder op de A27. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de voorbereidingen van de voorgenomen verbreding van de A27 tussen deze knooppunten.

Rijkswaterstaat organiseert voor omwonenden en andere belanghebbenden informatieavonden zodat geïnteresseerden kennis kunnen nemen van het OTB en het bijbehorende milieueffectrapport (MER). Zoals gebruikelijk is het mogelijk hierop een zienswijze in te dienen. De minister heeft ook het zogenoemde Ontwerp Saneringsplan (OSP) voor dit traject getekend.

Verbreding naar 3 rijstroken

De aanpak van het traject Houten – Hooipolder op de A27 omvat de verbreding van het totale traject met uitzondering van het gedeelte Everdingen-Houten (daar liggen al 3 rijstroken) en de aanleg van een verbindingsboog bij het knooppunt Hooipolder. Het project sluit in het noorden aan bij de aansluiting Houten op het project Ring Utrecht. Het OTB is gebaseerd op het voorkeursalternatief voor de A27 dat de Minister in 2014 heeft aangewezen. Door dit project zal de doorstroming op de A27 substantieel verbeteren. De aanvang van de werkzaamheden is gepland voor 2019.

Meer informatie

De ter inzageperiode loopt tot en met 21 juli 2016. Rijkswaterstaat geeft belanghebbenden en geïnteresseerden de gelegenheid vragen te stellen. Tussen 20 en 29 juni 2016 zijn er vijf informatieavonden op verschillende plaatsen. Daar zijn projectmedewerkers en specialisten aanwezig om vragen te beantwoorden. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen, vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens de informatiebijeenkomsten zijn notulisten van het Platform Participatie aanwezig die uw mondelinge zienswijze kunnen opschrijven.

Voor belangstellenden die niet in de gelegenheid zijn om deze avonden bij te wonen, bestaat de mogelijkheid om de stukken op een andere manier in te zien (digitaal en op het gemeentehuis).

Meer informatie leest u op de website www.A27participatie.nl of via de projectenpagina op de website van Rijkswaterstaat. Zienswijzen kunnen van 10 juni tot en met 21 juli 2016 ingediend worden bij het Platform Participatie (www.platformparticipatie.nl). U kunt de plannen ook bekijken in een filmpje.