donderdag, 23 juni 2016 18:55

Informatiebijeenkomst waterberging/inundatiegebied Blokhoven

Het waterschap en Linieland hebben samen een plan uitgewerkt voor de aanleg van een waterberging in de vorm van een inundatieveld. Het is de bedoeling om in de zomerperiode het gebied tweemaal per maand onder water te laten lopen. Zo wil Linieland het principe van inundatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor bezoekers tot leven brengen.

Bij hevige regenval kan in het gebied water worden geborgen. Op maandagavond 27 juni organiseren waterschap en Linieland een informatiebijeenkomst hierover in de Wiese, in Schalkwijk.

Het inundatieveld is gepland op een perceel langs de Achterdijk, dichtbij gemaal Blokhoven en het Fort Werk aan de Korte Uitweg in Schalkwijk (gemeente Houten). Het perceel wordt gedeeltelijk afgegraven om ruimte te bieden voor water. Ook komt er voor wandelaars een vlonderpad en een lage kade met een wandelpad dwars door het gebied. Verder wordt er een uitzichtpunt ingericht. Het gebied wordt ook toegankelijk gemaakt voor kano’s.

Inundatie: belangrijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt gekenmerkt door forten en inundatievelden. Water is een bijzonder onderdeel van de waterlinie en wordt met het inundatieveld zichtbaar en beleefbaar. Met het plan voor het inundatieveld polder Blokhoven wordt hier een impuls aan gegeven.

Waterberging: inspelen op klimaatverandering

Het inundatieveld wordt gebruikt als waterberging in natte perioden. Daardoor kan het waterschap inspelen op voorspelde klimaatveranderingen. De verwachting is dat er in de toekomst vaker en heviger buien zullen vallen. Het teveel aan water kan dan worden geborgen in het inundatieveld waardoor er geen (of nauwelijks) wateroverlast in polder Blokhoven zal worden ervaren.

Meer informatie

Het waterschap en Linieland nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst over het inundatieveld op maandag 27 juni 2016 in sociaal-cultureel centrum de Wiese, De Wiese 2 in Schalkwijk, van 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur).

Op de website van het waterschap is het ontwerp-projectplan en de partiële herziening van het peilbesluit te downloaden. De stukken liggen ter inzage van 14 juni tot en met 26 juli 2016. In deze periode is inspraak mogelijk.