maandag, 04 juli 2016 17:00

Geen noodopvang voor asielzoekers in Wegenerpand

Het COA en de gemeente Houten hebben in een gezamenlijk overleg geconcludeerd dat er op dit moment geen noodzaak en behoefte is om het Wegenerpand in ontwikkeling te nemen als locatie voor noodopvang van asielzoekers.

Het is niet uit te sluiten dat er in de toekomst nog eens een beroep op de gemeente Houten wordt gedaan, maar gezien de actualiteit is dat nu niet aan de orde.

De gemeente heeft de direct omwonenden van het gebouw vandaag hierover geïnformeerd via deze brief.

Huisvesting statushouders

Het gaat in dit bericht om noodopvang voor asielzoekers. Dat zijn vluchtelingen die pas in Nederland zijn aangekomen en nog moeten starten met hun asielprocedure. Dat is wat anders dan statushouders. Statushouders zijn mensen die hun verblijfsstatus hebben gekregen en hier mogen wonen en werken. De gemeente heeft de plicht om ervoor te zorgen dat statushouders gehuisvest worden. Dat gaat onverminderd door. Lees hier meer over het actieplan opvang en integratie statushouders.