donderdag, 07 juli 2016 13:37

Vederkruid verwijderd uit vijvers en sloten

De vijvers en sloten in Houten last hebben van de exotische waterplant ongelijkbladig vederkruid. Deze exoot groeit enorm snel waardoor de watergangen volledig dichtgroeien. Vanaf 13 juli wordt de plant verwijderd, met name in Houten Noord Oost.

Behalve dat het vederkruid de aan- en afvoer van water belemmert, is de plant ook slecht voor de biodiversiteit in het water. Verder kan er stankoverlast ontstaan en kan een dicht plantendek vissoorten in problemen brengen. Bedrijven en de visvereniging hebben aangedrongen op bestrijding van de woekerplant.

Het waterschap en de gemeente voeren dit project samen uit.