dinsdag, 19 juli 2016 09:25

Opgewekt Houten kan zonnepanelen plaatsen op Sporthal De Kruisboog

Opgewekt Houten gaat zonnepanelen plaatsen op het dak van sporthal De Kruisboog.

Hiertoe hebben Wilko Kistemaker, voorzitter van de coöperatie, en Michiel van Liere, wethouder van de gemeente Houten, op 20 juli een intentieverklaring getekend. Beide heren zijn het van harte eens: “Dit is goed nieuws voor Houtenaren die graag zonnepanelen willen, maar daarvoor zelf geen of onvoldoende ruimte hebben op het eigen dak.”

Opgewekt Houten is opgericht door en voor Houtenaren. De coöperatie werkt aan duurzame energieprojecten die bijdragen aan een duurzaam Houten èn financieel ten goede komen aan de Houtense inwoners en ondernemers die eraan deelnemen. Daartoe heeft Opgewekt Houten daken of velden nodig om zonne-installaties te kunnen plaatsen. De gemeente, die duurzaamheid ook hoog in haar vaandel heeft, stimuleert dit lokale initiatief. Zij doet dit door gebouwen die eigendom zijn van de gemeente en die ervoor geschikt zijn (het dak moet bijvoorbeeld sterk genoeg zijn) hiervoor ter beschikking te stellen. De Kruisboog is de eerste sporthal die de gemeente beschikbaar stelt. Natuurlijk exclusief het deel dat van volleybalvereniging Taurus is, want daarover heeft de gemeente geen zeggenschap.

Aantrekkelijk voor inwoners en bedrijven

Op sporthal De Kruisboog worden ongeveer 372 panelen van 260 Wattpiek geplaatst. Inwoners en bedrijven die aan het project deelnemen dragen bij aan een Duurzaam Houten. Bovendien hoeven zij geen belasting te betalen over de door hun zelfopgewekte energie. Dat is financieel bijna even aantrekkelijk als zonnepanelen op een eigen dak. Ook huurders van woningen kunnen aan het project deelnemen.

Postcoderoos-project

De belastingregeling waaronder het project valt heet officieel ‘Regeling Verlaagd Tarief.’ Maar het project wordt meestal een ‘Postcoderoos-project’ genoemd. Voorwaarde om als inwoner aan het project te kunnen deelnemen is namelijk dat men woont in of aangrenzend aan het postcodegebied met dezelfde vier cijfers als waar de installatie wordt geplaatst. In geval van De Kruisboog mag je meedoen als je woont in het gebied met postcodes 3991 t/m 3995. Dat betekent dat heel Houten binnen de rondweg mee kan doen. Opgewekt Houten werkt ook aan projecten waaraan ook inwoners van de buitendorpen kunnen deelnemen.

Interesse?

Wilt u meer weten over Opgewekt Houten en het zogenoemde postcoderoos-project De Kruisboog? Meer informatie staat op www.opgewekthouten.nl. U kunt zich daar ook aanmelden.

Kijk ook op: http://houteninwonersplatform.nl/hip-duurzaam-milieu/item/8254-opgewekt-houten