maandag, 29 augustus 2016 15:16

Grondonderzoek Neder-Rijn- en Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert de komende maanden (in september-oktober en begin 2017) onderzoek uit aan de Neder-Rijn- en Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Het onderzoek bestaat uit het plaatsen van peilbuizen, sonderingen en onderzoek naar de aanwezige kleilagen aan de rivierzijde van de dijk.

Het waterschap onderzoekt of - en waar - in de toekomst maatregelen nodig zijn om het gebied achter de dijken goed te blijven beschermen tegen overstromingen vanuit de rivier. In de zomer en het najaar van 2015 is daarom ook al grondonderzoek uitgevoerd.

Aanvullend onderzoek bleek noodzakelijk om tot een goede beoordeling van de veiligheid van de dijken te komen. Het onderzoek wordt in opdracht van het waterschap uitgevoerd door verschillende bureaus. Voor het plaatsen van de peilbuizen is dit het bureau Verbelco en voor de sonderingen het bureau lnpijn-Blokpoel. Dit betekent dat u de komende maanden mogelijk op en rond de dijk sondeerwagens of ander materieel kunt aantreffen. Perceeleigenaren en bewoners bij wie peilbuizen in de grond worden geplaatst, of sonderingen worden uitgevoerd, zullen (of hebben reeds) hierover een brief ontvangen.

Meer informatie vindt u op de website over de dijkversterking: www.centraalholland.nl of vanhet waterschap: www.hdsr.nl