woensdag, 31 augustus 2016 06:23

Gemeente Houten wil Fort Honswijk kopen

De gemeente is van plan om Fort Honswijk aan de Lekdijk in Schalkwijk te kopen. Zo wil de gemeente Houten een mooie en passende toekomst voor dit rijksmonument en icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie mogelijk maken. De verwachting is dat het fort en het terrein in 2017 opengaan voor de eerste ondernemers en bezoekers.  

De gemeente wil Fort Honswijk via het concept “te gast” de komende 5 jaar stap voor stap  ontwikkelen. Bij dit gebruiksconcept hoort een tijdelijke exploitatie waarin markt en overheid als gelijkwaardige partners optrekken en investeren. Diverse, vaste en/of tijdelijke,  ondernemers kunnen een plek krijgen. Gaandeweg wordt toegewerkt naar een definitieve invulling van het fortterrein met meerdere functies.

Ondernemers zien kansen

Afgelopen voorjaar heeft de gemeente een marktverkenning uitgevoerd en zijn twee ondernemersbijeenkomsten georganiseerd. Ongeveer 60 ondernemers toonden belangstelling voor Fort Honswijk. Uit de ideeën van ondernemers blijkt dat er op de korte (tot 5 jaar) en langere (na 5 jaar) termijn volop kansen voor Honswijk zijn. De ideeën omvatten een verscheidenheid aan kleine en grootschaligere functies. Bijvoorbeeld  werkplekken voor kleine (startende) ondernemers, (tijdelijke) horeca, overnachtingsmogelijkheden, zorgfuncties, culturele evenementen, etc. Welke functies echt een plek krijgen, wordt in 2017 en daarna duidelijk.

Honswijk 1

Dekkende exploitatie

De gemeente koopt het fort van het rijk voor het symbolische  bedrag van €1. De risico’s van het eigenaarschap zijn goed in beeld en zijn overzienbaar. Bij overdracht ontvangt de gemeente een bedrag van € 255.000 van het rijk om de  bodemverontreiniging op het fort te kunnen saneren. De gemeente ziet veel kansen om met een gemeentelijk startkapitaal van maximaal

€ 500.000 de komende 5 jaar tot een dekkende exploitatie te komen. Vanuit de provincie Utrecht is € 810.000 beschikbaar om het fort in 2017 weer bruikbaar, toegankelijk en beleefbaar te maken.

Het plan voor de ontwikkeling van Fort Honswijk gaat nu naar de gemeenteraad. De bespreking staat op de agenda van het Rondetafelgesprek op 6 september en de raadsvergadering van 20 september (zie www.houten.nl/bis).