woensdag, 07 september 2016 17:00

Toelichting bij kap kastanjeboom

Wij hebben van verschillende kanten vragen gekregen over het kappen, in mei van dit jaar, van een kastanjeboom op de hoek Tingietersgilde/Boekdrukkersgilde. In dit bericht zetten we de feiten ten aanzien van het rooien van de boom op een rij.

De kastanje is verwijderd omdat hij ziek was en volgens ons een onverantwoord risico voor de veiligheid vormde. Omdat de kastanje niet op de gemeentelijke lijst van bomen met een bijzondere waarde stond (zie www.houten.nl/bomen), was er geen kapvergunning nodig.

De kastanje was ernstig verzwakt door een combinatie van de bloedingsziekte en de aantasting door een zwakteparasiet, de oesterzwam. Het risico dat er van de boom, die pal naast een doorlopend fietspad stond, takken zouden afbreken of dat de stam zou breken, was voor ons onaanvaardbaar groot.

De bloedingsziekte in de kastanje is geconstateerd door een gediplomeerd expert bij een inspectie in 2013. De boom is daarna bestempeld als ‘attentieboom’. Dit betekent dat hij vanaf dat moment extra vaak is geïnspecteerd.

Bij de laatste inspectie, op 10 mei 2016, bleek de boom dusdanig afgetakeld, dat helaas het besluit moest worden genomen om hem te kappen. De suggestie dat een wethouder persoonlijk zou hebben aangestuurd op het kappen van de boom, is uit de lucht gegrepen.

Als wij bomen gaan rooien, spuiten we er met verf een kruis op. Ook kondigen we de kap aan in Houtens Nieuws. De lijst met te verwijderen bomen is te vinden op www.houten.nl/bomen. Het klopt dat in het geval van de kastanjeboom en de andere dode en zieke bomen die in dezelfde periode zijn gerooid, iets is misgegaan. De lijst waar deze bomen op stonden, is abusievelijk niet tijdig op de website geplaatst.

Nieuw is dat we in het vervolg bomen die gerooid gaan worden, twee weken van tevoren markeren met een lint zodat nóg beter zichtbaar is dat die boom op de nominatie staat om te worden gekapt.

Met buurtbewoners in de Gilden gaan wij in gesprek over de herplant van een nieuwe boom. Zij ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.