maandag, 05 september 2016 16:00

Communicatie is van ons allemaal

Houtenaren zijn over het algemeen redelijk tevreden over de communicatie met de gemeente. Zij geven gemiddeld een 6,7 als rapportcijfer en vinden de communicatie vriendelijk, betrokken en helder en duidelijk.

Maar er zijn ook verbeterpunten. Bijvoorbeeld als het gaat om snelheid en actualiteit en de inzet van sociale media. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Communicatie en participatie’ dat de gemeente in juni hield. In totaal deden zo’n 550 Houtenaren aan het onderzoek mee.

Onderwerpen die inwoners echt belangrijk vinden, zijn wonen en leefomgeving (68%) en veiligheid en openbare orde (48%). Zij willen daarover graag via veel verschillende media worden geïnformeerd. Daarbij heeft informatie via de lokale huis-aan-huisbladen nog steeds een groot bereik: 89% van de respondenten leest de gemeenterubriek Houten Actueel in ’t Groentje. En dat zijn zeker niet alleen de ouderen.

Social media

Inwoners vinden de website www.houten.nl nog steeds een belangrijk communicatiemiddel. Tegelijk neemt de belangstelling voor communicatie en interactie via social media zoals Facebook, Twitter en WhatsApp toe. Zij willen via social media niet alleen informatie ontvangen, maar ook meepraten over onderwerpen die in Houten spelen. En ze verwachten van de gemeente op social media een reactie als ze daar vragen, opmerkingen of klachten plaatsen. De gemeente speelt in op die wens door – naast Facebook en Twitter – sinds deze week ook WhatsApp als communicatiekanaal in gebruik te nemen.

Wat betreft participatie, geven inwoners aan dat zij zowel bij plannen van de gemeente willen aanhaken als met eigen initiatieven willen komen. Zij zijn gematigd positief over de participatiemogelijkheden. 44% is tevreden over de wijze waarop de gemeente inwoners betrekt, 30% is hierover ontevreden. Wat opvalt, is dat veel mensen aangeven niet tevreden en ook niet ontevreden te zijn. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe dat komt.

Communicatie is van ons allemaal

De resultaten van het onderzoek dragen bij aan een nieuwe visie op communicatie. Deze visie komt tot stand door veel dialoog en interactie met inwoners, raads- en commissieleden, medewerkers van de gemeente en sleutelfiguren in de Houtense media – communicatie is immers van ons allemaal. Tijdens deze interactieve gesprekken inventariseren we hoe we samen de communicatie tussen inwoners onderling en tussen gemeente en inwoners kunnen verbeteren. En ook wie daaraan welke bijdrage wil en kan leveren en welke ondersteuning door de gemeente daarbij nodig en mogelijk is.

Gesprekken met deelnemers aan het onderzoek

In de eerste helft van oktober zijn er drie bijeenkomsten met deelnemers aan de enquête die hebben aangegeven dat zij over dit onderwerp willen doorpraten met de gemeente. Zij ontvangen hiervoor binnenkort per e-mail een uitnodiging. Tijdens de gesprekken gaat het onder andere over de vraag hoe wij de communicatie en participatiemogelijkheden kunnen verbeteren. Ook bespreken we wat inwoners en gemeente kunnen doen om de interactie en dialoog tussen inwoners onderling en gemeente en inwoners te bevorderen. Verder gaat het over hoe we de sociale media beter kunnen inzetten en hoe we de digitale en persoonlijke dienstverlening kunnen verbeteren.

Meepraten op Argu

Uiteraard kan iedereen over deze onderwerpen ook stellingen plaatsen op Argu, het digitale discussieplatform op www.houten.nl. Dus ook als je niet naar de bijeenkomsten komt, kun je je mening en je tips en ideeën over communicatie en participatie geven. Volgens de huidige planning bespreekt de gemeenteraad de visie op communicatie in het eerste kwartaal van 2017.