dinsdag, 13 september 2016 09:00

Enquête burgerpanel over vuurwerk en fietstransferia

Hoe denken inwoners over het afsteken van vuurwerk en hoe waarderen zij de fietstransferia in Houten? Om dat te onderzoeken heeft de gemeente een enquête uitgezet onder de leden van het burgerpanel.

De gemeente wil dat de jaarwisseling voor inwoners prettig en veilig verloopt. Het onderzoek moet inzicht geven in de overlast door vuurwerk die inwoners ervaren.

Verder wordt deelnemers aan de enquête gevraagd hoe zij staan tegenover maatregelen om de overlast te beperken, zoals een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk en het instellen van vuurwerkvrije zones.

Het andere deel van het onderzoek gaat over de fietstransferia bij de stations Houten-centrum en –Castellum. De gemeente wil graag weten hoe inwoners de transferia beoordelen, onder andere op het gebied van dienstverlening van de medewerkers en onderhoud.

De leden van het Burgerpanel kunnen de enquête tot en met 3 oktober invullen.

Lid worden?

Sinds maart 2007 kent Houten een Burgerpanel. Dat is een groep van ruim 1.300 inwoners die via internet reageren op actuele onderwerpen. De reacties van het panel kunnen voor de gemeente aanleiding zijn om nieuw beleid te maken of bestaand beleid aan te passen.

Wilt u meedoen met het onderzoek naar vuurwerk en fietstransferia, en gemiddeld vier keer per jaar uw mening geven over Houtense kwesties? Meld u dan aan als lid van het Burgerpanel. Zie www.houten.nl/burgerpanel.