woensdag, 05 oktober 2016 15:03

Mogelijke gezondheidsrisico’s kunstgrasvelden

In de media is deze week aandacht voor mogelijke gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden. Het gaat specifiek om kunstgras met rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat. In de gemeente Houten zijn twee sportvelden met dit type korrels. Eén veld bij FC Delta Sports '95 en één veld bij SV Houten.

Positief advies RIVM

In 2008 heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Daaruit bleek dat de korrels geen risico vormen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. Het rubbergranulaat voldoet aan alle wettelijk vastgestelde normen en richtlijnen.

Het RIVM laat vandaag in een reactie weten: "Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden. Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de studie-opzet van de bij Zembla omstreden IndusTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren".

De gemeente Houten baseert zich op de expertise, adviezen en informatie van het RIVM.

Het materiaal

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden. De stof waar het over gaat, wordt gebruikt bij het produceren van autobanden. Het geeft het rubber stevigheid en elasticiteit. Deze stof zit in heel veel dingen die we elke dag gebruiken, bijvoorbeeld ook in elastiekjes. De stof is recent toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.

Gezondheid belangrijk

Natuurlijk zijn veiligheid en gezondheid voor sporters heel belangrijk. Daarom wordt er nader onderzoek gedaan. De Europese Commissie heeft opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden begin 2017 verwacht. De gemeente Houten volgt deze ontwikkelingen met veel belangstelling.

Kijk voor meer informatie en een overzicht van meest gestelde vragen en antwoorden op de website van het RIVM