vrijdag, 07 oktober 2016 11:34

Eerste “Schooljudo-school” in Houten geopend

Basisschool De Wissel krijgt als eerste school in Houten (vierde school in Nederland) de titel “Schooljudo-school”. SBO De Wissel committeert zich voor de komende 5 jaar aan de 7 Schooljudo waarden: vertrouwen, respect, discipline, weerbaarheid, beheersing, samenwerking en plezier. De school deed de afgelopen 5 jaar ook al mee aan Schooljudo. Op de school zijn de groepen 1 tot en met 6 in de ban van Schooljudo.

Ontstaan Schooljudo

Twaalf jaar geleden is Schooljudo opgericht, een initiatief van oud wereldkampioen en Olympisch medaillewinnaar Ruben Houkes. Niet alleen om zijn sport te promoten, maar om iedereen te overtuigen van de meerwaarde van judo als opvoedkundig middel. Kinderen krijgen bij Schooljudo “Skills for Life” aangereikt.

Schooljudo wordt ondersteund door twee landelijke partners; zorgverzekeraar Zilveren Kruis en IT-specialist Infotheek. Zij maken mede mogelijk dat elk jaar zo’n 32.000 kinderen van 372 scholen een aantal weken op de tatami (judomat) staan en een Schooljudo diploma ontvangen. Dit diploma krijgen de deelnemers niet zomaar. Zij werken 6 weken lang onder leiding van een gediplomeerde Entertrainer aan de 7 Schooljudo waarden. De lessen worden verzorgd door Dirk van Driel van Judo Duurstede. Dit alles gewoon in de gymzaal, want deze wordt met echte judomatten en waardenpakken omgetoverd tot een dojo. Kinderen die judo heel leuk vinden, worden doorverwezen naar Judoclub Groot Houten.

Verband met JOGG Houten

JOGG Houten ondersteunt het initiatief van Schooljudo Het geeft kinderen een extra beweegmoment op de dag en zorgt voor een gezonde schoolomgeving in de meest brede zin van het woord.

JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Het is een lokale aanpak voor een gezonde omgeving en gezonde jeugd. Het streven is dat iedereen zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.
In Houten is bewegen en gezond eten en drinken leuk, gezond, makkelijk en heel gewoon. Een gezonde jeugd. Dat is wat we willen!  
Kijk voor meer informatie op www.houten.nl/jogg