maandag, 17 oktober 2016 22:52

Werk!

Het is een klein bericht in het Groentje van afgelopen week: “Houten van start met 4 garantiebanen”. Ik wil het bericht graag vol in het licht zetten: in oktober en november gaan vier medewerkers aan de slag in de wijken, bij de receptie, het archief en de facilitaire dienst van de gemeente.

Dat is heel goed en mooi nieuws. In eerste instantie voor de medewerkers zelf natuurlijk, maar ook voor Houten zelf. Deze banen zijn speciaal bedoeld zijn voor mensen voor wie het door een beperking niet makkelijk is een baan te vinden. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat het om betaald werk natuurlijk, maar het gaat ook om waardering en respect, het gaat om meedoen.

In het afgelopen jaar heeft de PvdA regelmatig de gemeente opgeroepen om in het kader van de Participatiewet een voorbeeldwerkgever te zijn en hier letterlijk werk van te maken. Nu er vier garantiebanen bij de gemeente Houten zijn, mag dat ook met trots gemeld worden.

De kop is eraf zullen we maar zeggen. En nu dóór! Want we hebben als gemeente, als overheid in Nederland, een behoorlijke achterstand opgelopen in het creëren van deze garantiebanen. Er moeten, alleen al in Midden Utrecht, voor het eind van het jaar ruim 300 van dit soort banen bij komen. En dan hebben we het nog niet eens over de 8 beschutte werkplekken die er nog in Houten moeten komen en bedoeld zijn voor mensen met een nóg grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Die teller staat in Houten nog steeds op nul.

Dus komaan, laten we er nóg meer werk van maken!

Anneke Dubbink