dinsdag, 23 oktober 2012 20:45

VVD commissielid: Robert Paling

De VVD-fractie van de gemeenteraad van Houten heeft er een nieuw commissielid bij: Robert Paling. De gemeenteraad van Houten kent naast gemeenteraadsleden ook commissieleden. De VVD-fractie mag ondersteund worden door twee VVD commissieleden en daarvoor was recent een plaats vacant.

Dat leek mij een prima kans om nader kennis te gaan maken met het werk van de gemeenteraad en ik heb me dan ook aangemeld. En met succes; op 23 oktober ben ik door de gemeenteraad benoemd.

Ik ken Houten goed en woon er al sinds 1987, eerst in De Gaarden en nu in Het Erf. Samen met mijn vrouw heb ik altijd met veel plezier in Houten gewoond en onze twee kinderen hebben ook in Houten (een deel) van hun schoolopleiding genoten. Zelf werk ik bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Ik reis graag en daarvoor geeft mijn werk me ook gelukkig de gelegenheid. Zo kom ik regelmatig in Afrika en Azië waar ik samenwerkingsprogramma’s opzet met andere universiteiten.

Dan natuurlijk de vraag: wat heb je met de VVD en waarvoor wil je je inzetten in de gemeenteraad? Ik moet zeggen dat, hoewel ik (bijna) altijd een VVD-stemmer ben geweest, ik pas sinds 2008 ook lid van de VVD ben. Ik heb eens rond gekeken en gesproken met bestuursleden van de afdeling Houten en ben ook naar een aantal landelijke VVD congressen geweest. Wat mij opviel is dat daar de sfeer altijd prima is en dat de mensen er een positieve kijk op de maatschappij hebben, geen gesomber of doemdenken, maar problemen zien als kansen en met elkaar werken aan oplossingen ten behoeve van een samenleving met kansen voor het individu. Dat is erg stimulerend.

Ik wilde mijn steentje bijdragen in Houten en kreeg de kans om mee te doen in het campagneteam voor de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2010. Weet u nog? Die verkiezingen waarbij de VVD de tweede partij van Houten werd en later de
grootste partij van de coalitie. Ook recent was ik weer actief in het team van het Houtens gemeenteraadslid Perjan Moors voor zijn campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. De komende periode, tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2014, zal ik meewerken met de VVD-fractie en zal mij bezighouden met de Ronde Tafel Gesprekken op het gebied van de ruimtelijke ordening.

Even voorstellen: Robert Paling

Robert (links) met Charlie Aptroot.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/50497/