maandag, 07 november 2016 10:51

Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Sociaal Team Houten

Gemeenten zijn vanaf dit jaar vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Aanvullend heeft de gemeente Houten onderzoek laten doen naar de ondersteuning via het Sociaal Team.

Bij alle drie is onderzocht hoe cliënten de toegankelijkheid, kwaliteit en het effect van de ondersteuning ervaren. De resultaten zijn bekend en delen wij graag met u.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In het algemeen zijn de cliënten met ondersteuning vanuit de Wmo tevreden. Hierbij gaat het over het contact met de gemeente en de kwaliteit en het effect van de ondersteuning. Bij de stellingen over kwaliteit van ondersteuning gaf 74% van de cliënten aan dat ze de kwaliteit goed vinden. Een verbeterpunt is de bekendheid met de onafhankelijke cliëntondersteuner. Slechts 22% van de cliënten wist dat men hiervan gebruik kon maken. De Wmo resultaten zijn vastgelegd in een rapport en in een samenvatting (factsheet).

Jeugdwet

Ouders en jongeren zijn over het geheel genomen tevreden over de jeugdhulp die zij ontvangen. Cliënten vinden dat zij goed geholpen worden bij vragen en problemen. En zij ervaren positieve effecten door de hulp. Ouders en jongeren waarderen vooral de kwaliteit van de hulp en begeleiding. Een verbeterpunt is het verkorten van de wachttijd en de samenwerking tussen organisaties.

Sociaal Team Houten

De inwoners die ondersteund zijn door het Sociaal Team Houten zijn doorgaans tevreden over het contact, de verleende service en het resultaat van de ontvangen hulp. Sterke punten zijn de deskundigheid en de informele, laagdrempelige aanpak. Verbeterpunten zijn het verkorten van de wachttijd en er is behoefte aan de mogelijkheid voor een vervolggesprek na de verleende ondersteuning.

Vergelijken Wmo resultaten

Elke gemeente gebruikt bij het cliëntervaringonderzoek Wmo dezelfde vragenlijsten. Hierdoor zijn de uitkomsten goed met elkaar te vergelijken. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo zijn opgenomen in de gemeentelijke monitor Sociaal Domein en gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Voor de jeugdwet is op dit moment nog niet duidelijk hoe de gegevens breder worden gepubliceerd.

De resultaten zijn voor de gemeente waardevol; ze helpen de dienstverlening te verbeteren. Dank aan alle deelnemers voor deelname aan het onderzoek!