dinsdag, 08 november 2016 10:30

Gemeente Houten past beleid huishoudelijke ondersteuning aan

De gemeente Houten gaat haar beleid en werkwijze op het gebied van huishoudelijke ondersteuning aanpassen. Zodat het voor cliënten duidelijk is welke concrete ondersteuning ze kunnen verwachten.

Daarnaast bieden wij aanbieders per 1 januari 2017 meer financiële ruimte, om maatwerk te kunnen blijven bieden. Hierdoor ontvangen onze inwoners de ondersteuning die ze écht nodig hebben. Ook kunnen cliënten met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning en mantelzorgers tot in ieder geval 1 juli 2017 gebruik blijven maken van de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage.

De aanpassing van het beleid heeft te maken met uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over de huishoudelijke ondersteuning. Vorig jaar en dit jaar heeft een aantal cliënten in Nederland bezwaar gemaakt tegen de huishoudelijke ondersteuning die hen werd aangeboden. De Centrale Raad van Beroep heeft daarop uitspraken gedaan, die gevolgen heeft voor alle gemeenten in Nederland. In Houten kan de aanpassing beperkt blijven tot een aantal verbeteringen in beleid en werkwijze. We hoeven niet alle cliënten opnieuw te beoordelen en/of een nieuwe beschikking te geven.

Wat gaan we aanpassen?

  • in de beleidsregels omschrijven we duidelijker wat er wordt verstaan onder de resultaatgebieden van huishoudelijke ondersteuning;
  • in de beleidsregels is een overzicht opgenomen van activiteiten, inclusief frequentie, die gedaan worden om het gestelde resultaat te bereiken;
  • op basis van de beleidsregels hebben we een format opgesteld voor het ondersteuningsplan tussen aanbieder en cliënt;
  • het ondersteuningsplan wordt onderdeel van het besluit (beschikking) van de gemeente.

Meer financiële ruimte

Naar aanleiding van onze praktijkervaring in de afgelopen periode is er in overleg met de aanbieders huishoudelijke ondersteuning gezocht naar meer financiële ruimte. Door aanbieders extra financiële ruimte te bieden, kunnen we in de uitvoering nog meer maatwerk bieden. Daarnaast heeft de gemeente Houten een aanvullende voorziening huishoudelijke ondersteuning Plus in het leven geroepen en afgesproken met de aanbieders. Deze voorziening kan ingezet worden bij cliënten met een zeer hoge ondersteuningsbehoefte.

Huishoudelijke Hulp Toelage

Cliënten met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning en mantelzorgers kunnen extra uren hulp inkopen voor een bedrag van € 7,50 per uur. Deze regeling heet Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De uren kunnen ingezet worden voor zelf te bepalen extra taken, zoals een grote schoonmaak. De HHT was een tijdelijke subsidieregeling van het Rijk. Het Rijk zal deze subsidieregeling in een andere vorm voortzetten. De gemeente Houten gaat de huidige HHT regeling nog tot in ieder geval 1 juli 2017 voortzetten. Dat biedt continuïteit aan de huidige gebruikers. In de eerste helft van 2017 houden we het gebruik in de gaten. Afhankelijk van het beschikbare budget wordt rond de zomer van 2017 gekeken of verdere voortzetting van de HHT in 2017 regeling mogelijk is.

Wat betekent dit voor onze cliënten?

Cliënten met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning blijven de ondersteuning ontvangen die ze gewend zijn. Doordat aanbieders meer financiële ruimte krijgen kunnen ze wel meer maatwerk gaan leveren en beter inspelen op de specifieke omstandigheden van cliënten. Voor nieuwe cliënten en bij een herindicatie zal het ondersteuningsplan – dat aanbieder en inwoner samen opstellen – onderdeel gaan uitmaken van de beschikking. Op die manier wordt duidelijker welke concrete ondersteuning ze kunnen verwachten. Voor cliënten met een zeer hoge ondersteuningsbehoefte kan per 1 januari 2017 de nieuwe voorziening Huishoudelijke Ondersteuning Plus worden ingezet. Het tarief voor de berekening van de eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning verandert niet.

Binnenkort krijgen alle cliënten met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning en gebruikers van de Huishoudelijke Hulp Toelage een brief van de gemeente over deze aanpassingen van het beleid.

Contact

Voor meer informatie over huishoudelijke ondersteuning kunnen inwoners contact opnemen met het Sociaal Loket. Het Sociaal Loket is geopend van ma t/m vrij tussen 9.00 en 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar op dezelfde tijden via (030) 63 92 611. Of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..