vrijdag, 11 november 2016 15:08

Houtense jongeren on gesprek over pesten

Op een positieve wijze bijdragen om pestgedrag terug te dringen. Dat is wat centraal stond in de co-creatie sessie waar ruim twintig leerlingen tussen de 12 en 18 jaar van College de Heemlanden, Het Houtens en Wellantcollege aan hebben meegedaan. Zij gingen in gesprek met (zorg)coördinatoren van de drie middelbare scholen en het jongerenwerk in Houten.

Ze kwamen samen in de week van respect (7-13 november). In kleine groepjes spraken zij over wat ze kunnen doen als ze het (cyber)pesten zien gebeuren.

Pesten is één van de thema’s uit het beleidskader jeugd en onderwijs 2016-2018. Verschillende jeugdpartners hebben samen met de gemeente nagedacht over de invulling van dit thema. Denk hierbij aan de scholen, het jongerenwerk, sportpunt Houten, Centrum voor Jeugd en Gezin, de kinderopvang, GGDrU en het Sociaal Team. De betrokken partijen concludeerden dat er nog een kans ligt in het bewustmaken van jongeren door ze een handelingsperspectief te bieden. De focus ligt vooral bij jongeren in hun rol als omstander bij pestgedrag. Ook cyberpesten behoort hiertoe.

Co-creatie

Op verzoek van de gemeente heeft het bureau Youngworks een co-creatie middag begeleid. Het bureau is gespecialiseerd in jongerencommunicatie en jongerenparticipatie. Zij verwerken de uitkomsten van deze middag tot een communicatief product voor scholen, sportverenigingen, het jongerenwerk en de jongeren zelf. Eind december levert Youngworks dit product op en bespreekt zij de mogelijkheden om hier actief mee aan de slag te gaan.

Wethouder sluit bijeenkomst af

Michiel van Liere, wethouder jeugd, sloot de bijeenkomst af met: ‘Wat een positieve energie stralen jullie uit, en wat is hier hard gewerkt vandaag. Vandaag hebben jullie in vertrouwen gewerkt aan hoe om te gaan met de rol van  omstanders bij pestgedrag. Ik heb al veel goede voorbeelden gehoord. Het is mooi om te zien dat alle scholen betrokken zijn en dat al onze partners actief hebben bijgedragen aan dit proces. Ik ben blij te horen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt om een eenduidige boodschap uit te dragen’.