maandag, 14 november 2016 22:01

Colleges Houten en Wijk bij Duurstede positief over ambtelijke samenvoeging

De colleges van Wijk bij Duurstede en Houten zijn het erover eens: ze willen één ambtelijke organisatie voor de beide gemeenten. Dinsdag 8 november jl. is besloten de gemeenteraden te vragen om, binnen bepaalde kaders, de ambtelijke samenvoeging verder uit te mogen werken.

Om de huidige opgaven en ambities waar te kunnen blijven maken, is er volgens beide besturen en organisaties meer slagkracht nodig dan er nu beschikbaar is. Daarom is onderzoek gedaan naar een intensieve ambtelijke samenwerking als mogelijke oplossing om beide organisaties te versterken.

De colleges hebben nu vertrouwen in een samenwerkingsvoorstel aan de gemeenteraden. Dat vertrouwen hebben ze gekregen op basis van het adviesrapport ‘Samen Sterk in de Kromme Rijnstreek’ van de gemeentesecretarissen, de input van de gemeenteraden en de medewerkers en het advies van de ondernemingsraden.

‘Het samenvoegen van de ambtelijke organisaties biedt ruimte om te investeren in de noodzakelijke versterking van de organisatie. Door te kiezen voor deze samenwerking realiseren we deze versterking binnen de beschikbare budgetten, duurzaam én in eigen huis’, aldus de colleges.

Het is nu aan de beide gemeenteraden om te besluiten of ze daadwerkelijk één nieuwe ambtelijke organisatie gaan vormen. Dat gebeurt op donderdag 15 december aanstaande. De raden nemen dan een ‘kaderstellend besluit’: óf, en zo ja binnen welke kaders, de twee ambtelijke organisaties worden samengevoegd.