vrijdag, 18 november 2016 17:16

Het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht is geen ‘stoffige kamer vol papier’

Het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU) is sinds 2015 een samenwerkingsverband (een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling) van 6 gemeenten: Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Vianen en Wijk bij Duurstede. Gemeentelijke archieven moeten voldoen aan de Archief Wet uit 1995.

Voor de 6 gemeenten is deze taak neergelegd bij RHCZOU. Het RHCZOU is gevestigd in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede en de archieven worden bewaard in een aanbouw die ook wel ‘de Bunker’ wordt genoemd. Elke gemeente draagt bij in de kosten op basis van het aantal inwoners en het aantal meters archief dat er ligt opgeslagen. Voor Houten komt dit neer op 26% van het jaarlijkse budget van het RHCZOU.

Wat doet het RHCZOU?

Met een personele bezetting van 8 medewerkers (6 fte) en 26 vrijwilligers wordt er gewerkt aan het verder opbouwen van een archief van hoge kwaliteit, brede verscheidenheid en goede toegankelijkheid. Uiteraard heeft het RHCZOU niet alleen de taak om papieren en digitale documenten op te slaan voor de eeuwigheid, maar ook om deze toegankelijk te maken voor iedereen die erin is geïnteresseerd. Digitalisering van een deel van het archief, dat in totaal 4,5 km beslaat, is een van de belangrijkste activiteiten voor de komende jaren. Heel veel informatie en documenten zijn al te vinden via de website. Daarnaast staan er ook al 13.500 foto’s, 4.000 boeken en alle lokale kranten online. Mocht iets niet digitaal te vinden zijn dan kunnen de documenten worden toegestuurd of ter plaatse worden ingezien.

Meer bekendheid en actief betrokken bij de samenleving

Zo’n 10 Raads- en commissieleden uit 5 gemeenten werden welkom geheten door de voorzitter van het Bestuur Frits Naafs (burgemeester Utrechtse Heuvelrug) waarna er een aantal presentaties volgden waarin met groot enthousiasme uitgelegd werd wat er allemaal gebeurd en gaat gebeuren in de komende jaren. De nadruk ligt daarbij op bekendheid geven aan deze schat aan informatie. Het RHCZOU is actief op facebook en geeft elke 2 maanden een nieuwsbrief uit. Jaarlijks wordt er een aantal activiteiten ontwikkeld zoals een symposium of tentoonstelling of wordt er een boekje gepubliceerd, meestal gebeurt dit in samenwerking met andere organisaties. Uiteraard volgde er ook een rondleiding waarbij het duidelijk werd dat de naamgeving ‘De Bunker’ niet overdreven was. Het gebouw bestaat uit 2 etages waarvan één ondergronds. Dikke deuren brand- en water bestendig.

VVD Houten tevreden met het RHCZOU

Als Gemeenschappelijke Regeling is het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht een uitstekende voorziening voor Houten. VVD Houten is zeer te spreken over de professionaliteit waarmee het beheer van de Houtense gemeentearchieven, maar ook van van andere relevante publieke en private archieven, wordt uitgevoerd. Het zoeken naar mogelijkheden om meer als een publieksvoorziening te gaan functioneren en de manier waarop samenwerking wordt gezocht om meer bekendheid voor het RHCZOU te verwerven, vallen bij de VVD Houten in goede aarde.