donderdag, 24 november 2016 15:46

Statushouders ondertekenen participatieverklaring 'Welkom in Nederland'

Vanochtend hebben 17 statushouders uit Houten de participatieverklaring ondertekend over kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Met deze ondertekening verklaren zij dat ze de Nederlandse kernwaarden respecteren en dat ze zich willen inzetten voor de Houtense samenleving.

Bij de ceremonie waren aanwezig burgemeester Wouter de Jong en wethouder Kees van Dalen (coördinerend wethouder opvang en integratie actiehouders). Daarnaast waren ook vrijwilligers, maatschappelijk begeleiders en beroepskrachten van vanHouten&co aanwezig.

Kernwaarden

Nederland is een democratie en een rechtsstaat. Dat betekent dat iedereen dezelfde rechten heeft, en dat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden. De kernwaarden in onze samenleving zijn: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Deze waarden kunnen alleen stand houden als iedereen actief bijdraagt aan de samenleving. Burgemeester De Jong: "Het is belangrijk dat mensen die in Nederland komen wonen, onze normen en waarden onderschrijven. Want u bent nu veilig en vrij in Nederland, maar het is belangrijk dat andere mensen dat ook zijn. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar we moeten elkaar wel respecteren". Burgemeester de Jong verwees in zijn speech naar de Four Freedoms uit de toespraak van president Roosevelt in 1941. Roosevelt pleitte voor een wereld van vier essentiële vrijheden:

  1. vrijheid van meningsuiting: mensen mogen vrijuit spreken, zonder daarbij anderen te discrimineren
  2. vrijheid van religie: mensen mogen zelf kiezen welke godsdienst ze aanhangen
  3. vrijwaring van gebrek: dat mensen niet in armoede leven, dakloos zijn of honger hebben
  4. vrijwaring van vrees: dat mensen veilig zijn en zich veilig voelen om te zijn wie ze zijn

Burgemeester De Jong: "Het gaat het erom wat je zelf doet, hier in Nederland, moet al deze vrijheden. Je wilt een bijdrage leveren aan je nieuwe land. Het ondertekenen van de participatieverklaring is een eerste stap". Participatie is in Nederland heel belangrijk. Bijvoorbeeld door te werken, naar school te gaan of vrijwilligerswerk te doen. Het spreken van de Nederlandse taal is hierbij essentieel.

Participatieverklaring

De statushouders die vandaag de participatieverklaring ondertekenen, hebben een training gehad over de kernwaarden. Er zijn praktijkvoorbeelden besproken en iedereen is uitgenodigd om na te denken over wat de kernwaarden voor hen betekenen. De ondertekening van de participatieverklaring is nu nog vrijwillig. Vanaf 1 juli 2017 wordt de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de Wet inburgering.

Media

Jon Nellestijn - Omroep Houten