donderdag, 08 december 2016 15:23

Houten tekent manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Wethouder Michiel van Liere heeft op 8 december het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Daarmee hoort Houten bij een koplopersgroep van 62 Nederlandse overheden, die aan de slag gaan met MVI.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen betekent dat we letten op de duurzaamheid en sociale impact van onze inkopen. Zo dragen de gemeentelijke inkopen ook bij aan de eigen duurzaamheids- en sociale doelen. Zoals de ambitie om (materiaal)kringlopen in Houten te sluiten. In het programma Duurzaam Houten 2016-2018 ligt de focus daarvoor op Maatschappelijk verantwoord inkopen.

Van manifest naar actie

Door het manifest te tekenen, belooft de gemeente om binnen een half jaar een actieplan MVI te maken. In dat actieplan komt te staan hoe Houten het maatschappelijk verantwoord inkopen gaat verankeren in haar inkoopproces. De rijksoverheid biedt hier ondersteuning bij, onder andere met een kennisnetwerk en een jaarlijkse MVI-meting.

Vooruitlopend op het actieplan doet de gemeente nu al bij enkele inkopen ervaring op met MVI. Zo loopt nu een aanbesteding voor de nieuwe bedrijfskleding van de buitendienst. Daarbij is fors ingezet op de duurzaamheid van de kleding voor, tijdens én na gebruik door de medewerkers. En een recente opdracht voor het bouwrijp maken van een terrein is gegund aan een aannemer uit de regio, die het beste scoorde op duurzaamheid. Die ervaringen gebruiken we bij het opstellen van het actieplan.

Voorbeeld

Door in te zetten op MVI wil de gemeente ook een voorbeeld voor anderen zijn. Wethouder Michiel van Liere: “Als je – zeg – hagelslag koopt, kun je in de winkel kiezen uit veel verschillende soorten. Waar let je dan op? Prijs, kwaliteit (smaak), herkomst…? Diezelfde keuze heeft de gemeente als zij bijvoorbeeld kleding of beton inkoopt. Duurzaamheid vinden wij belangrijk. Dus daar letten we nu extra op. En op langere termijn is dat meestal niet eens duurder!”