donderdag, 15 december 2016 14:39

Ambtelijke samenvoeging Houten en Wijk bij Duurstede in zicht

De gemeenteraden van Houten en Wijk bij Duurstede zijn in principe vóór samenvoeging van beide ambtelijke organisaties. De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede stemde dinsdagavond in met de kaders voor één nieuwe organisatie, de raad van Houten deed dat donderdagavond 15 december. In 2017 wordt een bedrijfsplan gemaakt voor de nieuwe ambtelijke organisatie.

Het bedrijfsplan is bedoeld voor het samenvoegen van de ambtelijke organisaties van beide gemeenten. De gemeenten houden elk hun eigen bestuur (college en gemeenteraad). Daarmee is lokaal maatwerk, en de gemeente als lokaal aanspreekpunt, gewaarborgd. Beide gemeenten behouden na een ambtelijke samenvoeging een eigen gemeentehuis.

Versterking van de organisatie

De samenwerking heeft als doel het verminderen van de kwetsbaarheid, verbeteren van de kwaliteit en verlagen van de kosten. Burgemeester Tjapko Poppens van Wijk bij Duurstede legt uit: ‘Zowel de Wijkse als de Houtense organisatie heeft de afgelopen jaren te maken gehad met bezuinigingen. Daardoor is er druk op de organisaties ontstaan. Bovendien wordt er van de overheid gevraagd zich te blijven ontwikkelen en steeds meer complexe opdrachten uit te voeren.’ Zijn collega Wouter de Jong van Houten vult aan: ‘We zien dat we ons in de toekomst moeten versterken om dit aan te blijven kunnen. Door de twee ambtelijke organisaties samen te voegen ontstaat er financiële en formatieve ruimte. Deze wordt geïnvesteerd in het versterken van de nieuwe organisatie.’

Proces

De gemeenteraden hebben een ‘kaderstellend besluit’ genomen: de randvoorwaarden waarbinnen de komende periode een bedrijfsplan voor de nieuwe organisatie wordt uitgewerkt. In 2017 nemen zij een besluit over dit bedrijfsplan. Daarna wordt de nieuwe organisatie daadwerkelijk ingericht.