donderdag, 22 december 2016 13:52

Afvalzak aan gesloten afvalbak

Dit jaar komt als proef aan bijna alle gesloten bakken een afvalzak te hangen. De afvalbakken zijn gesloten van 27 december tot 4 januari. Inwoners hoeven hun afval dus niet mee naar huis te nemen, maar kunnen hun hondenpoepzakjes en ander afval ter plekke kwijt.

De gemeente komt met de zakken aan de afvalbakken tegemoet aan de wens van hondenbezitters en andere inwoners. Ook hoopt ze zo het zwerfvuil te beperken. Een kleine proef met dit systeem vorig jaar in Houten Noordwest bleek succesvol.

Ook nieuw is dat de gemeente de afvalbakken aanzienlijk korter afsluit, namelijk van 27 december tot 4 januari. Alleen op een klein aantal zogenoemde ‘risicovolle plekken’, zoals vlakbij de vier skatebanen in Houten, hebben de bakken al sinds 2 december een afsluitklep voor de opening en een afvalzak.

Afhaalpunten hondenpoepzakjes

Daarnaast biedt de gemeente een extra service aan hondenbezitters. De dispensers worden zoals gebruikelijk afgesloten, maar bij de balievan het gemeentehuis en op het afvalscheidingsstation zijn van 27 december tot en met4 januari zakjes te verkrijgen.