donderdag, 22 december 2016 17:24

Gemeenteraad neemt Dierenwelzijnsnota Houten aan

De gemeenteraad heeft op 20 december gesproken over de Dierenwelzijnsnota Houten. Het vorige beleidsplan was bijna tien jaar oud en is op verzoek van GroenLinks opgewaardeerd. Met uitzondering van de VVD is de gemeenteraad akkoord gegaan met de nieuwe nota, die een basis vormt voor het dierenwelzijnsbeleid van de gemeente Houten voor de komende jaren.

Op voorhand is er namens Milieu Werkgroep Houten (MWH) meegedacht met de nota. Ons lid Tijm Corporaal heeft hier goede input aan geleverd.

Tijdens de gemeenteraad werden er verschillende moties en amendementen ingediend. Een motie is een wens, verzoek of opdracht aan de wethouder en een amendement is een voorstel voor een tekstuele wijziging. Wethouder Jocko Rensen verdedigde het dierenwelzijnsbeleidsplan met verve, waarna de gemeenteraad het aannam.

Hoe reageerde de gemeenteraad?

  • De VVD vindt het prima dat de gemeente Houten geen ballonnen meer zou oplaten, maar vindt ontmoediging van derden ongepast. Afgewezen door de gemeenteraad.
  • De VVD vindt evenementen met levende dieren wel kunnen en wilde dit ontmoedigingsbeleid uit de nota halen. Alleen de SGP volgde hierin. Afgewezen door de gemeenteraad.
  • De VVD meent dat de gemeente Houten zich niet hoefde druk te maken over minima die geen geld hebben om met hun dierenmaatje naar de dierenarts te gaan. De VVD stond hier alleen in. Afgewezen door de gemeenteraad.
  • De VVD wilde dat er niet meer werd gekeken naar meer ruimte voor weidevogels op De Meerpaal, omdat deze al zijn gecompenseerd. Afgewezen door de gemeenteraad.
  • De SGP stelde samen met CU voor om samen een ander maaibeleid langs de Rondwegwal te onderzoeken, zodat wilde bloemen meer kans krijgen en dit de bijen ten goede kan komen. Aangenomen door de gemeenteraad dankzij CU, ITH, GL, CDA en FdL.
  • ITH, GL, SGP, CU, HA kwamen met een motie om de Dierenambulance en de Vogelopvang te steunen. Alleen de VVD stemde tegen. Aangenomen door de gemeenteraad.
  • CU, SGP, VVD dienden een motie in om de plezierjacht op gemeentegronden toe te staan. Voorstanders voor de motie waren VVD, CDA, SGP en CU. Afgewezen door de gemeenteraad.

Samengevat

De VVD blijkt de minst diervriendelijke partij van de gemeenteraad en heeft zich fors verzet. Daarnaast vinden we het jammer dat met name de Christelijke partijen de jacht steunen. Verder kunnen we stellen dat de Houtense politiek in het algemeen diervriendelijk is en hopen we op een goede uitvoering van dit beleid.