Gemeente nieuws - OnsHouten
Het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht is op 26 januari in de gemeente Houten ontstoken. Dat gebeurde in de H. Michaëlkerk in Schalkwijk. Na 27 januari is Levenslicht op diverse andere locaties in de gemeente Houten te…
Gemeente Houten, Viveste en de HuurdersAdviesRaad (HAR) hebben op 20 december 2019  in de prestatieafspraken vastgelegd wat ze gaan doen om het wonen in Houten beter te maken.
Op 10 december jl. heeft het college van B&W van de gemeente Houten besloten om de stichting Fort Honswijk op te richten. Daarbij is het de bedoeling dat deze stichting vanaf 1 april 2020 Fort…
Het gemeentebestuur nodigt inwoners en relaties uit voor de nieuwjaarsontmoeting op maandag 6 januari 2020. De bijeenkomst is in het gemeentehuis en duurt van 20.00 tot 22.00 uur.
Wethouder Hilde de Groot en Herman Geerdes zijn trots op de titel bijvriendelijke gemeente. Deze titel wordt door Nederland Zoemt (een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu) uitgereikt aan gemeenten die zich…
De gemeente peilt de komende weken de sociale kracht van Houten. Vierduizend inwoners ontvangen een uitnodiging voor het onderzoek. De gemeente heeft een belangrijke taak bij het zorgen voor een leefbare en veilige samenleving.
Pagina 1 van 61