Gemeente nieuws - OnsHouten
Inwoners gemeente Houten moeten voor spoedconsulten vanaf 1 juli 2019 naar Nieuwegein.
Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug. Daarmee wordt de eerste formele stap gezet in de besluitvorming over het windpark om…
Achttien kandidaten hebben gereageerd op de burgemeestersvacature in de gemeente Houten. Onder de sollicitanten bevinden zich 14 mannen en 4 vrouwen. Vijf van de sollicitanten hebben ervaring als burgemeester. Daarnaast hebben tien van hen dagelijks-bestuurservaring…
Het college van b. en w. presenteert deze week een ‘Plan van aanpak Ruimtelijke Koers Houten’. De koers moet een antwoord geven op de enorme woningvraag in Houten en de regio.
Het college van b. en w. heeft mevrouw A. (Aletta) Barink benoemd tot gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Houten.
Sociale kracht gemiddeld sterk, sociale samenhang in buurt blijft aandachtspunt. Houten scoort over het algemeen goed als het gaat om de ‘sociale kracht’ van inwoners. Het voorzieningenniveau is hoog, de dienstverlening is bovengemiddeld en het…
Pagina 1 van 60