Gemeente nieuws - OnsHouten
Wethouder Jan Overweg opende op 23 juni het project Zomerlezen met Bip. Op basisschool de Vlinder reikte hij daarvoor Zomerlezentasjes uit aan de kinderen van groep 1 t/m 4. 
Piet de Kleijn ontving op dinsdag 30 juni 2020 de versierselen behorende bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Gilbert Isabella reikte de 65-jarige inwoner van Houten de onderscheiding uit op…
De ‘sociale kracht’ van inwoners blijft in de gemeente Houten over het algemeen sterk. Dat is belangrijk, zeker in deze tijden van corona. Sinds 2016 is de sociale kracht in onze Houtense samenleving stabiel.
Zestien Utrechtse gemeenten, waaronder Houten, gaan nauwer samenwerken bij de opvang en begeleiding van statushouders. Zodat statushouders sneller de taal leren, een opleiding volgen en meer kans maken op de arbeidsmarkt.
Schoonhouden van Houten is een zaak van de gemeente én de inwoners samen. Nu veel mensen nog thuiszitten en ook meer zijn gaan klussen, is er meer afval.
De gemeente Houten is ambitieus en wil in 2040 helemaal duurzaam zijn. En we willen ook bijdragen aan het stoppen van de opwarming van de aarde.
Pagina 1 van 62