Gemeente nieuws - OnsHouten
Het college van b. en w. heeft mevrouw A. (Aletta) Barink benoemd tot gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Houten.
Sociale kracht gemiddeld sterk, sociale samenhang in buurt blijft aandachtspunt. Houten scoort over het algemeen goed als het gaat om de ‘sociale kracht’ van inwoners. Het voorzieningenniveau is hoog, de dienstverlening is bovengemiddeld en het…
Wouter de Jong (58) stopt als burgemeester van de gemeente Houten aan het einde van zijn termijn op 1 juli 2019. Hij is niet beschikbaar voor een tweede termijn van zes jaar. De Jong maakte…
Van 3 september tot en met 15 oktober 2018 ligt het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode beroep instellen.  Het nieuwe tracébesluit is op 28 juni 2018 door de minister…
Op 10 juli 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het ontwerp van de tweede partiële herziening vastgesteld van: de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Vanaf 25 juli is elke dag een deel van de fietsenstalling Het Rond dicht vanwege herstelwerkzaamheden aan de flink beschadigde vloer. De werkzaamheden duren ruim een week.
Pagina 1 van 60