Gemeente nieuws - OnsHouten
De gemeente Houten heeft na een aanbestedingstraject gekozen voor Cycloon Post en Fietskoeriers. Met ingang van 6 mei 2020 is Cycloon in Houten aan de slag gegaan als postbezorger van de gemeente.
Het college heeft de periode van de terinzagelegging van het Ontwerp Ruimtelijke Koers met 4 weken verlengd. Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers kunnen daardoor tot en met 18 juni een zienswijze indienen. 
Bij het Onderdoor (de tunnel bij het station) en voor het fietstransferium hebben we overlast van duiven. Om de duivenpoep voor de ingang van de lift naar de perrons en langs het fietstransferium te verwijderen,…
De jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag had vandaag noodgedwongen een andere vorm. Normaal gesproken zou burgemeester Gilbert Isabella de lintjes persoonlijk bij de elf onderscheiden inwoners hebben opgespeld.  Dat kon niet doorgaan in verband met…
Vanaf vandaag kunt u de online expositie ‘Prettig wonen voor iedereen bezoeken’. Ga hiervoor naar www.prettigwonenvooriedereen.nl. Neemt u vooral een kijkje.
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het beleid van zonnevelden te wijzigen. Totdat het nieuwe beleid er in november is, neemt het college geen vergunningaanvragen voor zonnevelden in behandeling.
Pagina 1 van 62