Gemeente nieuws - OnsHouten
De eerste eikenprocessierupsen zijn gesignaleerd. Ziet u deze rupsen geef dit dan door aan meldpunt Openbare Ruimte. De rupsen kunnen bij mensen en dieren hevige klachten veroorzaken: pijnlijke jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen en…
Vanaf 10 december 2017 krijgt Houten twee nieuwe buslijnen. Er komt een nieuwe buslijn 44, die van Vianen naar Houten gaat rijden. Vanaf Houten gaat lijn 43 rijden naar Odijk en Zeist. Dat staat in het…
In de Kromme Rijnstreek, Heuvelrug en Vallei loopt het Europese subsidieprogramma LEADER. Via Leader stellen de Europese Unie, de provincie Utrecht en de gemeenten in Utrecht Oost de komende jaren een bijdrage beschikbaar voor vernieuwende…
Stoken is de belangrijkste woningbrandoorzaak gevolgd door brand tijdens het koken en brand in elektrische apparaten. Brand ontstaat vaak door menselijk handelen en kan dus ook door mensen worden voorkomen. VRU brandweer heeft een jaar…
In 2016 is via de gemeentelijke milieustraten in de provincie Utrecht gemiddeld 5,8 kilo per inwoner aan afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) afgegeven aan Wecycle. Voor alle partnergemeenten in heel Nederland is dit…
In de voortgangsrapportage Toekomstivisie Proeftuin Houten 2025 geeft het Houtense gemeentebestuur een terugkoppeling over hoe de afgelopen twee jaar met de in 2015 vastgestelde toekomstivisie is gevaren. De gemeenteraad had hier bij de vaststelling van…
Pagina 9 van 61