Gemeente nieuws - OnsHouten
Het college van b. en w. presenteert deze week een ‘Plan van aanpak Ruimtelijke Koers Houten’. De koers moet een antwoord geven op de enorme woningvraag in Houten en de regio.
Het college van b. en w. heeft mevrouw A. (Aletta) Barink benoemd tot gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Houten.
Sociale kracht gemiddeld sterk, sociale samenhang in buurt blijft aandachtspunt. Houten scoort over het algemeen goed als het gaat om de ‘sociale kracht’ van inwoners. Het voorzieningenniveau is hoog, de dienstverlening is bovengemiddeld en het…
Wouter de Jong (58) stopt als burgemeester van de gemeente Houten aan het einde van zijn termijn op 1 juli 2019. Hij is niet beschikbaar voor een tweede termijn van zes jaar. De Jong maakte…
Van 3 september tot en met 15 oktober 2018 ligt het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode beroep instellen.  Het nieuwe tracébesluit is op 28 juni 2018 door de minister…
Op 10 juli 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het ontwerp van de tweede partiële herziening vastgesteld van: de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Pagina 2 van 61