Gemeente nieuws - OnsHouten
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven de komende jaren versterken, zodat deze ook in de toekomst veilig blijft. In maart organiseert het waterschap drie informatiebijeenkomsten in Wijk bij Duurstede, Nieuwegein en…
In 2016 heeft een onderzoeksbureau de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte in Houten onderzocht. De beeldkwaliteit blijkt in het algemeen ruim te voldoen aan de afspraken die het college hierover met de…
De gemeente Houten rooit in heel Houten tien bomen. Ze worden gekapt op verzoek van omwonenden en in overleg met de wijkcoördinatoren. De bomen geven overlast. Het gaat om één boom op de Perengaarde, 8…
De fair trade gemeente Houten groep heeft een spel ontwikkeld die u online kunt spelen. Kijk of u goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen omtrent Fair trade en test het nu via deze link.
De tweede raadsvergadering van het jaar heeft een volle agenda. Naast het benoemen van een nieuw commissielid wordt er gedebatteerd over de startnotitie voor nieuwbouw in Den Oord, het raadsvoorstel programma Sociale Kracht, het Lokaal…
Op woensdag 15 februari organiseert de gemeente voor de omwonenden en winkeliers in en rondom Castellum een informatiebijeenkomst over duivenoverlast. Aanleiding voor deze bijeenkomst is het toenemend aantal klachten over duivenpoep en geluidsoverlast.
Pagina 13 van 61