Gemeente nieuws - OnsHouten
Wouter de Jong (58) stopt als burgemeester van de gemeente Houten aan het einde van zijn termijn op 1 juli 2019. Hij is niet beschikbaar voor een tweede termijn van zes jaar. De Jong maakte…
Van 3 september tot en met 15 oktober 2018 ligt het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode beroep instellen.  Het nieuwe tracébesluit is op 28 juni 2018 door de minister…
Op 10 juli 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het ontwerp van de tweede partiële herziening vastgesteld van: de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Vanaf 25 juli is elke dag een deel van de fietsenstalling Het Rond dicht vanwege herstelwerkzaamheden aan de flink beschadigde vloer. De werkzaamheden duren ruim een week.
Vanaf donderdag 12 juli laat Eneco de drie molens van Windpark Houten weer draaien volgens het oude draaiprogramma. De proef van drie maanden met een alternatief draaiprogramma is dan voorbij.
In een sloot aan de Wayensedijk is dinsdag 3 juli vervuild water terecht gekomen. Gedacht werd dat dit kwam door een breuk in een rioolpersleiding. Medewerkers van de gemeente hebben de leiding opgegraven.
Pagina 4 van 62