Gemeente nieuws - OnsHouten
Door de vele neerslag in het stroomgebied van de Rijn zal de waterstand bij Lobith de komende dagen verder oplopen tot +14.45 meter NAP. Deze maximale waterstand wordt in de loop van zondag 28 januari…
In het bosje langs de Oudwulfseweg worden door leerlingen van het Wellantcollege onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De bomen in het bosje gaan gesnoeid worden, zodat ze weer voldoen aan de maximaal in het bestemmingsplan toegestane hoogte van…
De komende weken krijgt het gedeelte van het Raaigras ter hoogte van de warmtekrachtcentrale zijn definitieve inrichting. De werkzaamheden starten in de week van 29 januari.
Op 20 januari jl. hebben de vrijwilligers van het Hospice Kromme Rijnstreek de eerste Rode Taart van 2018 in ontvangst mogen nemen. Met de Rode Taart wil de PvdA Houten graag een ode brengen aan…
Gemeente Houten en Eneco willen dit jaar een proef doen met een alternatief draaiprogramma voor Windpark Houten. Eneco stelt als voorwaarde dat hiervoor steun moet zijn bij de direct omwonenden.
Houten is de beste Fietsstad van Nederland. Dat is de uitkomst van de verkiezing van Fietsstad 2018 van de Fietsersbond. Maar liefst 45.000 fietsers vulden de enquête in, en gaven zo hun mening over het…
Pagina 5 van 61