Gemeente nieuws - OnsHouten
Houten - 22 mei 2013. Hans Spekman, voorzitter van de PvdA, is naar Houten gekomen om vragen beantwoorden en in te gaan op de zorgen die men heeft.
Het college van burgemeester en wethouders dat in Houten in 2010 aantrad, kreeg als opdracht om 7 miljoen euro te bezuinigen en tegelijkertijd de kracht en kwaliteit van Houten te behouden. Waar mogelijk zelfs te…
Ter gelegenheid van Wereldmilieudag deelt GroenLinks Houten op 5 juni Groene Lintjes uit aan personen of instanties die de groene en sociale idealen van GroenLinks op hun eigen manier proberen waar te maken in de…
  Woensdag 15 mei vond in de evenemententent in Schalkwijk een initiatievenmarkt plaats voor het Eiland van Schalkwijk. In de structuurvisie worden bewones en ondernemers nadrukkelijk uitgenodigd om met initiatieven te komen die bijdragen aan…
  VVD raadslid Paul Soesbergen diende samen met steunfractielid Marcel Dagniaux schriftelijke vragen in om aandacht te vragen voor de verkeerslichten op de Rondweg in Houten.
  Op 16 mei werd er op het gemeentehuis van Houten een ondernemersavond gehouden. In een volle raadzaal werden leden van IKH, OKK (Ondernemers Kleine Kernen Houten) en ZZP Houten en een paar raadsleden welkom geheten door VVD wethouder Economische zaken Herman Geerdes.
Pagina 53 van 62