Gemeente nieuws - OnsHouten
Inbreng D66 sport- en werklandschap Meerpaal raad 23 april 2013 D66 wil beginnen met een principieel punt: In de RTG stelde D66 de vraag of op een bedrijventerrein detailhandel zoals een Pick-up point, is toegestaan…
De stenen Poort wordt herontwikkeld tot woonwijk door het maken van twee nieuwe woongebieden die worden gescheiden door een groenzone. Deze groenzone valt samen met het archeologisch  rijksmonument dat daar ligt.
In de raadsvergadering van 23 april jongstleden werden de volgende onderwerpen besproken in de debatraad. Bestemmingsplan Sport- en werklandschap Meerpaal Proefverkaveling De Stenen Poort Oost WIL verordening inzake uitvoering Wet werk en bijstand en aanverwante…
Donderdag 25 april heeft Herman Geerdes, voorzitter enveloppecommissie Linieland, de nieuwe aanlegplaats voor de Liniepont bij Werk aan de Groeneweg geopend. Tijdens deze informele opening bedankte hij alle vrijwilligers van de Liniepont voor hun betrokkenheid…
Wethouder Herman Geerdes (sport) was vrijdagochtend bij het Koningsontbijt op basisschool Het Mozaïek-De Haag. Jan Lenstra, voorzitter van het Houtense Oranjecomité, en Jolijn van de Giessen van Sportpunt Houten schoven ook aan.
Houten doet het nog steeds goed op economisch gebied. In het jaarlijkse onderzoek van weekblad Elsevier eindigt Houten, net als vorig jaar, als zesde op de ranglijst van sterkste economische gemeenten van Nederland.
Pagina 53 van 61