Gemeente nieuws - OnsHouten
Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan de aanleg van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis bij Nieuwegein-Vreeswijk en aan de verbreding van het Lekkanaal.
Vanaf 2 mei a.s. gaat WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) van start. WIL is de regionale uitvoeringsorganisatie voor Werk, Inkomensondersteuning en schuldhulpverlening voor de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen.
Het carillon in de toren van het gemeentehuis in Houten is één van de ruim driehonderd klokkenspelen in ons land die op 30 april meedoen aan het Koningslied-concert.
Het college van b. en w. heeft de jaarstukken voor 2012 goedgekeurd met een positief resultaat van 1,1 miljoen euro. Dit is aanzienlijk beter dan verwacht, onder meer door besparingen op de WMO-voorzieningen, de personeelsbudgetten…
Op maandag 8 april volgden drie fractieleden van de VVD Houten een Workshop 'Raadslid en Veiligheid' van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
Verenigingen, stichtingen, zzp'ers, bedrijven, scholen, politieke partijen en andere organisaties kunnen zich weer inschrijven voor de Activiteitenmarkt van 7 september.
Pagina 54 van 61