Gemeente nieuws - OnsHouten
Negen groepen leerlingen van de 4e klassen HAVO en VWO van College De Heemlanden bezochten afgelopen maand het gemeentehuis om in de raadszaal een raadsvergadering na te bootsen.
De gemeenteraadsvergadering, die gepland was voor 5 maart 2013 is gecanceld wegens het gebrek aan agendapunten. Ook voor de raadsvergadering van 26 maart 2013 stonden er maar enkele onderwerpen op de agenda.
De gemeente Houten is begonnen met de voorbereidingen voor de gemeentegids 2014. Ook dit jaar werken wij samen met LokaalTotaal uit Eindhoven. De gids wordt begin december huis-aan-huis verspreid, uitgezonderd de brievenbussen voorzien van een…
De jaarlijkse schone scholen actie is weer gestart en loopt t/m half juni. Het is een actie waar bewustwording centraal staat.
De gemeenteraad in Houten volgt het BOB model: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. In de Ronde Tafel Gesprekken (RTG's) wordt aan beeldvorming gedaan; de raads- of commissieleden stellen vragen over raadsvoorstellen aan de verantwoordelijke wethouder en ook betrokken inwoners…
Deze week staat er in 't Groentje een ingezonden brief van de heer of mevrouw Pouw naar aanleiding van de toename van het aantal inbraken. Hierin wordt een warm pleidooi gehouden voor cameratoezicht in het…
Pagina 55 van 61