Gemeente nieuws - OnsHouten
Op 14 februari j.l. bracht de Onderwijsraad advies uit aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Sander Dekker (VVD) om de opheffingsnorm voor kleine scholen te verhogen van 23, zoals deze nu is, naar…
Ondertekening huurcontract en symbolische sleuteloverdracht Op vrijdag 1 maart om 9.30 uur is het sportcomplex Meerpaal officieel overgedragen aan de stichting ‘Een leven bewegen’. Na de ondertekening van het huurcontract draagt  wethouder Herman Geerdes symbolisch…
Afgelopen week ontving de VVD fractie de antwoorden op de schriftelijke vragen die waren gesteld naar aanleiding van de toename van (pogingen tot) woninginbraken en autokraken. In de beantwoording geeft waarnemend burgemeester Boekhoven aan dat een…
Op donderdag 28 februari werd een inloopavond georganiseerd om de plannen voor het maken van fietsstraat Lijsterhaag toe te lichten. De aanwezige bewoners gaven aan zich te verbazen over de aanleg van de fietsstraat.
Wethouder Michiel van Liere (duurzaamheid) heeft donderdag de eerste paal geslagen voor het windmolenpark dat deze zomer langs het Amsterdam-Rijnkanaal gebouwd wordt. Het gaat om een funderingspaal voor de meest oostelijke van de drie windmolens.
Houten moet, net als alle gemeenten in Nederland, op 1 juli 2013 beschikken over digitale en actuele bestemmingsplannen. Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan ook een beheersverordeningworden vastgesteld, die een veel kortere procedure kent.
Pagina 56 van 61