Gemeente nieuws - OnsHouten
Enquête voor fruittelers Deze week ontvangen alle fruittelers in Houten een enquête over hun bedrijfsvoering. De gemeente Houten heeft het initiatief genomen om een onderzoek te starten naar de wensen en behoeftes binnen de fruitsector…
Op donderdag 14 maart heeft de gemeente Houten samen met het Platform Sport Houten een convenant informatievoorziening gesloten. De twee partijen gaan samenwerken om met name de betrokkenheid van sportverenigingen bij het opstellen en implementeren…
De gemeente Houten heeft een ontwerp ‘Beleidsnota reclame in de openbare ruimte’ ontwikkeld. De insteek van de nieuwe beleidsnota is om de gemeentelijke inkomsten uit reclame in de openbare ruimte te optimaliseren.
Vorige maand stelde VVD Houten schriftelijke vragen naar aanleiding van de cijfers van het veiligheidsbeeld 2012 waarin sprake was van een algehele daling van de criminaliteit in Houten met 1%. Dit kwam vooral door minder misdrijven in…
Het college heeft op 22 november 2012 besloten om voor de woongebieden Houten Noord en Zuid een beheersverordeningop te stellen, in plaats van een bestemmingsplan. De procedure van een beheersverordening is een stuk korter dan…
Een recordaantal van zo’n honderdtwintig vrijwilligers hebben afgelopen zaterdag 9 maart tijdens de Landelijke Opschoondag laten zien dat ze samen werkten aan een schoner Houten. Dit jaar heeft de gemeente voor het eerst buurtambassadeurs geworven.
Pagina 56 van 61