Gemeente nieuws - OnsHouten
De gemeente Houten heeft een ontwerp ‘Beleidsnota reclame in de openbare ruimte’ ontwikkeld. De insteek van de nieuwe beleidsnota is om de gemeentelijke inkomsten uit reclame in de openbare ruimte te optimaliseren.
Vorige maand stelde VVD Houten schriftelijke vragen naar aanleiding van de cijfers van het veiligheidsbeeld 2012 waarin sprake was van een algehele daling van de criminaliteit in Houten met 1%. Dit kwam vooral door minder misdrijven in…
Het college heeft op 22 november 2012 besloten om voor de woongebieden Houten Noord en Zuid een beheersverordeningop te stellen, in plaats van een bestemmingsplan. De procedure van een beheersverordening is een stuk korter dan…
Een recordaantal van zo’n honderdtwintig vrijwilligers hebben afgelopen zaterdag 9 maart tijdens de Landelijke Opschoondag laten zien dat ze samen werkten aan een schoner Houten. Dit jaar heeft de gemeente voor het eerst buurtambassadeurs geworven.
De gemeente Houten is ambitieus als het om duurzaamheid gaat. In 2040 wil zij de stilste, schoonste, groenste en klimaatvriendelijkste gemeente van de regio zijn. Om dat te realiseren, is de inzet van de inwoners…
De laatste jaren worden er vanuit de projecten “Linieland” en “Eiland van Schalkwijk” steeds meer initiatieven gestart op het eiland. Veel van deze initiatieven hebben op de een of andere manier invloed op het landschap…
Pagina 57 van 62