Gemeente nieuws - OnsHouten
Afgelopen week ontving de VVD fractie de antwoorden op de schriftelijke vragen die waren gesteld naar aanleiding van de toename van (pogingen tot) woninginbraken en autokraken. In de beantwoording geeft waarnemend burgemeester Boekhoven aan dat een…
Op donderdag 28 februari werd een inloopavond georganiseerd om de plannen voor het maken van fietsstraat Lijsterhaag toe te lichten. De aanwezige bewoners gaven aan zich te verbazen over de aanleg van de fietsstraat.
Wethouder Michiel van Liere (duurzaamheid) heeft donderdag de eerste paal geslagen voor het windmolenpark dat deze zomer langs het Amsterdam-Rijnkanaal gebouwd wordt. Het gaat om een funderingspaal voor de meest oostelijke van de drie windmolens.
Houten moet, net als alle gemeenten in Nederland, op 1 juli 2013 beschikken over digitale en actuele bestemmingsplannen. Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan ook een beheersverordeningworden vastgesteld, die een veel kortere procedure kent.
Voor deze raadsvergadering staan drie belangrijke onderwerpen op de agenda:
In de week van 25 februari starten de werkzaamheden voor de bouw van 18 woningen in de Rietplas en Oosterlaakplas. De Raad van State heeft het hoger beroep dat was ingesteld tegen de omgevingsvergunning op…
Pagina 58 van 62