Gemeente nieuws - OnsHouten
De omleiding voor (brom)fietsers, die onlangs was ingesteld vanwege de bouw van windpark Houten, is een flink stuk ingekort. De snellere route is mogelijk geworden door de aanleg van een nieuw tijdelijk fietspad tussen de…
Op 12 maart 2012 heeft Provinciale Staten het besluit genomen om de ontsluiting voor Houten te verbeteren via een aansluiting met de A12. Jarenlang is er door de VVD Houtenvoor deze variant gestreden om de…
Vanaf 14 januari 2013 wordt op verschillende plekken in de wijk Noordwest gestart met het uitdunnen van plantsoenen. Het gaat om delen rondom het Imkerspad, achter de Kalverhoeve en langs het fietspad achter de Jachthoeve.…
Het gemeentebestuur van Houten besloot dit jaar dat begeleiding van nieuwkomers geen gemeentetaak meer is. GroenLinks Houten riep de wethouder herhaaldelijk op om invulling te blijven geven aan de maatschappelijke begeleiding van nieuwe Nederlanders. Nu…
Een meerderheid in de gemeenteraad had voorafgaand aan de debatvergadering de gelederen gesloten en door middel van een motie ervoor gezorgd dat debatteren eigenlijk al geen zin meer had. De VVD fractie liet bij monde van…
Naar aanleiding van vragen in de laatste Algemene Ledenvergadering van VVD Houten licht Paul Soesbergen het wat en waarom van de bomenkap in Houten toe. De gemeente heeft bomen gekapt in de wijk De Weide. Sommige…
Pagina 59 van 61