Gemeente nieuws - OnsHouten
Wethouder Kees van Dalen (beheer openbare ruimte) heeft op 13 december in Kringloopwinkel Houten ZwerfAfvalPakkers (ZAP) in het zonnetje gezet. In de kringloopwinkel reikte hij hen een oorkonde en een ZAP-speldje uit. GroenLinks-raadslid Tijm Corporaal gaf…
Deze winter wordt het fietspad aan het Oostromsdijkje bij sneeuwval alleen geborsteld, maar niet gestrooid met strooizout. Het fietspad kan dus bij vorst glad zijn. Het niet strooien van dit fietspad dit winterseizoen komt omdat…
Het gemeentebestuur nodigt inwoners en relaties van harte uit voor de nieuwjaarsontmoeting op donderdag 10 januari vanaf 20.00 uur in het schoolgebouw van het Wellantcollege, school voor middelbaar beroepsonderwijs, Randhoeve 2. De nieuwjaarsontmoeting 2013 wordt…
Burgemeester Rudi Boekhoven heeft vandaag een nieuw onderdeel over veiligheid gelanceerd op de website van de gemeente Houten. Belangrijke informatie over veiligheid, risico’s en crisisbeheersing staat overzichtelijk bij elkaar op www.houten.nl/veilig. Bij elk onderwerp kunnen…
Misschien heeft u het al gelezen op de nieuwe afvalkalender: met ingang van januari verandert er iets in de afvalinzameling in de gemeente Houten. Plastic verpakkingsafval (Plastic Heroes) biedt u voortaan bij de grijze kliko…
Medio december starten de voorbereidende bouwwerkzaamheden van windpark Houten. Windpark Houten komt in het gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en sport- en werklandschap de Meerpaal. Het windpark bestaat uit drie windmolens van 2 megawatt per stuk.…
Pagina 60 van 61