Gemeente nieuws - OnsHouten
Dinsdag 21 november a.s. staat het plan van aanpak voor de ontwikkeling van Fort Honswijk op de agenda van het Rondetafelgesprek. De bijeenkomst begint om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
De komende jaren werken publieke en private partijen in Utrecht intensiever samen aan de bescherming, ontwikkeling en bekendheid van het grootste Rijksmonument van Nederland: de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Vorige week heeft wethouder Herman Geerdes namens de gemeente Houten zijn handtekening gezet voor de oprichting van het Routebureau Utrecht. Dit bureau zal namens de provincie en de andere Utrechtse gemeenten, zorgen voor het beheer,…
Maandag 4 december om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Als u het controlebericht ontvangt, weet u zeker dat uw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. In het bericht is…
De week van de Pleegzorg (1 t/m 8 november) is gelijk de start van de gemeentelijke campagne om pleeggezinnen te zoeken. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen/jeugdigen zoveel mogelijk thuis kunnen wonen bij hun…
Alle inwoners van de gemeente Houten met een woning met tuin (uitgezonderd de inwoners van de proefwijken De Bermen en De Akkers) hebben een brief ontvangen over de invoering van een vierde kliko en een…
Pagina 7 van 61