Gemeente nieuws - OnsHouten
Het gemeentebestuur van Houten besloot dit jaar dat begeleiding van nieuwkomers geen gemeentetaak meer is. GroenLinks Houten riep de wethouder herhaaldelijk op om invulling te blijven geven aan de maatschappelijke begeleiding van nieuwe Nederlanders. Nu…
Een meerderheid in de gemeenteraad had voorafgaand aan de debatvergadering de gelederen gesloten en door middel van een motie ervoor gezorgd dat debatteren eigenlijk al geen zin meer had. De VVD fractie liet bij monde van…
Naar aanleiding van vragen in de laatste Algemene Ledenvergadering van VVD Houten licht Paul Soesbergen het wat en waarom van de bomenkap in Houten toe. De gemeente heeft bomen gekapt in de wijk De Weide. Sommige…
GroenLinks is blij dat de handbalvereniging een private sponsor heeft gevonden die mee wil investeren in een nieuw sportgebouw aan de Kruisboog. GroenLinks vindt het echter wel vreemd dat dit initiatief niet is gekoppeld aan…
13 december was een feestelijke dag in Houten, de ZAP-gemeente (Zwerf-Afval-Pakken) van 2012. In ons mooie kringloopcentrum werden de oorkondes en ZAP-speldjes voor de Zwerfafvalpakkers uitgereikt. Ook werd de gemeentelijke website gelanceerd, waar burgers zich…
ITH heeft zich de afgelopen maand druk gemaakt over de steiger bij de Imkersplas. Tijdens de raadsvergadering kwam GroenLinks daarom samen met ITH, SGP en CU met een motie om de steiger te behouden.
Pagina 61 van 62