Gemeente nieuws - OnsHouten
In de raadsvergadering van 13 november jongstleden werden de volgende onderwerpen besproken in de debatraad: Koersdocument regionale omgevingsdienst Utrecht Verplaatsing landbouwmechanisatiebedrijf Rinus van Dijk Herontwikkeling locatie Bogermanschool Tweede bestuursrapportage 2012 en Begroting 2013
Op 20 november zal er een extra rondetafelgesprek gehouden worden over de zondagopenstelling in Houten. Op 11 december is het als agendapunt toegevoegd aan de raadsvergadering.
Door het aanhoudende slechte weer was het tot op heden niet mogelijk  om het laatste deel van de betonverharding van het nieuwe fietspad aan te leggen. Het gaat om ongeveer 900 meter op grond waar…
Wethouder Verkeer en vervoer Kees van Dalen heeft woensdag 7 november de start van de werkzaamheden aan de Beusichemseweg in ‘t Goy gemarkeerd. Met een graafmachine heeft hij een stuk  haag verwijderd, waar over zo’n…
Sinds 8 november is een nieuw alarmeringsmiddel voor noodsituaties beschikbaar: NL-Alert. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht op de mobiele telefoon informeren. In het bericht staat…
De VVD-fractie van de gemeenteraad van Houten heeft er een nieuw commissielid bij: Robert Paling. De gemeenteraad van Houten kent naast gemeenteraadsleden ook commissieleden. De VVD-fractie mag ondersteund worden door twee VVD commissieleden en daarvoor…
Pagina 61 van 61